Phút cầu nguyện cuối ngày
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000493
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001784
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014660
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích