The Iganatian adventure
Phụ đề: Experiencing the Spiritual Exercises of St. Ignatius in Daily
Tác giả: Kevin O'Brien
Ký hiệu tác giả: BR-K
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009040
Nhà xuất bản: Loyola University Press
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích