Cầu nguyện cá nhân. Bí quyết tình yêu và vui sống
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010838
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
Vào đề 13
Phần thứ nhất  
Những chỉ dẫn tổng quát để thực hiện tốt việc cầu nguyện các nhân 17
Một: Đến điểm hẹn với Chúa 19
Hai: Thời gian đối thoại 31
Phần thứ hai  
Đối thoại với Chúa thế nào? 43
Một: Chúng con chào Chúa 44
Hai: Xin Chúa tha thứ cho chúng con 52
Ba: Nếu đẹp lòng Chúa 63
Bốn: Chúng con đang lắng nghe Chúa 77
Năm: Chúng con cảm ơn Chúa 89
Sáu: Chúng con ca ngợi Chúa 98
Bảy: Vâng, con đồng ý 107
Phần thứ ba  
Cẩm nang chỉ đường 115
Một: Không bào giờ chúng con cô đơn 116
Hai: Lạy Cha chúng con ở trên trời 125
Ba: Nhân danh Chúa Giêsu 135
Bốn: Trong Chúa Thánh Thần 140
Năm: Với Mẹ Maria 145
Sau: Cho đến cùng 154
Phần phụ lục  
Lời nguyện buổi sáng 167
Lời nguyện buổi tối 169
Chuỗi lòng Chúa Thương xót 171
Kính Bảy sự thương khó Đức Mẹ 173
Kinhn mọi người dâng mình cho Trái TIm Chúa Giêsu 177
Kinh khấn Thánh Giuse 178