Mười ba nét mặt tình yêu
Tác giả: Dominique Auzenet
Ký hiệu tác giả: AU-D
Dịch giả: Lm. Micae-Phaolo Trần Minh Huy
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009320
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009455
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009719
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới răn yêu thương 5
Chương I: Tình yêu là kiên nhẫn 15
Chương II: Tình yêu là phục vụ 27
Chương III: Tình yêu không ghen tương 37
Chương IV: Tình yêu không khoe khoang 45
Chương V: Tình yêu không kiêu căng 53
Chương VI: Tình yêu không khiếm nhã 63
Chương VII: Tình yêu không tìm tư lợi 71
Chương VIII: Tình yêu không nóng giận 79
Chương IX: Tình yêu không nghĩ điều xấu 87
Chương X: Tình yêu không vui mừng trước những bất công 97
Chương XI: Tình yêu hân hoan vì chân lý 105
Chương XII: Tình yêu tha thứ tất cả và luôn tin tưởng 115
Chương XIII: Tình yêu luôn hy vọng và chịu đựng tất cả 125