Bên lòng Chúa
Nguyên tác: Coeur à coeur avec Jésus
Tác giả: Lm. Gaston Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002363
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Hãy đến với Thầy 2
II. Hãy tìm Thầy 6
III. Thầy đã mang lửa đến 10
IV. Ta khát! 13
V. Hãy kết hiệp với Thầy 17
VI. Hãy cầu nguyện luôn 21
VII. Này là Mẹ Con 24
VIII. Đây là giới răn của Thầy 27
IX. Niềm vui của Thầy ở trong chúng con 31
I. Thầy chờ con 35
II. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy 40
III. Nếu con có đức tin 44
IV. Vương Quốc Thầy ở trong tâm hồn 48
V. Trong nơi kín ẩn 53
VI. Điều Cha ưa thích 56
VII. Hãy đón nhận Thần Khí 60
VIII. Này là Mình Thầy 64
IX. Xin cho chúng con nên một 68
I. Phúc cho người hiền lành 74
II. Hãy tri ân 78
III. Hãy trung thành 82
IV. Để Thầy hướng dẫn con 87
V. Hãy có một tâm hồn cầu nguyện 91
VI. Bao lâu còn trên địa cầu 96
I. Chính Thầy ở trong con 99
II. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện 104
III. Hãy làm cho Thầy vui sướng hiện diện 109
IV. Hãy lưu lại trong Thầy 113
V. Ai muốn làm môn đệ Thầy 117
VI. Sứ giả Tin mừng 121