Initiation a la prière
Tác giả: Jean Minery, S.J
Ký hiệu tác giả: MI-J
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011542
Nhà xuất bản: Editions Akatia
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 17
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích