Prier pour vivre
Tác giả: René Voillaume
Ký hiệu tác giả: VO-R
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011603
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 15
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích