Đường đi một mình
Phụ đề: Hai mươi lăm đề tài suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002307
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002828
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009137
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vào tập 7
đoản khúc 76- Ơn gọi 11
đoản khúc 77- Con cần Chúa 23
đoản khúc 78- Đêm tìm dầu 29
đoản khúc 79- Anh cả 35
đoản khúc 80- Lời chiếc dây thừng 45
đoản khúc 81- Lối đi của ơn sủng 51
đoản khúc 82- Ngày lễ bạc 59
đoản khúc 83- Ngày lêc vàng 67
đoản khúc 84- Chọn một con đường 73
đoản khúc 85- Thánh thể 81
đoản khúc 86- Tấm hình của mẹ 91
đoản khúc 87- Nhân quả 97
đoản khúc 88- Những làn khói 107
đoản khúc 89- Hạt gạo và tấm bánh 121
đoản khúc 90- Một lối đi 131
đoản khúc 91- Nhặt cá 137
đoản khúc 92- Tấm bánh nhỏ 143
đoản khúc 93- Những hòn đá mềm 157
đoản khúc 94- Những lời chúc mừng 161
đoản khúc 95- Là thân dã tràng 167
đoản khúc 96- Niềm tin của thầy sadhu 173
đoản khúc 97- Tạ ơn là một tâm tình 181
đoản khúc 98- Sầu riêng 187
đoản khúc 99- Của dâng cho cha của biếu cho mẹ 195
đoản khúc 100- Những mốc đường 203