Cầu nguyện theo truyền thống Kitô giáo
Tác giả: Lm. Đan sĩ Gioan Lê Chúng
Ký hiệu tác giả: LE-C
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001306
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 482
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008091
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 482
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP: Lối nhìn tổng quát 5
PHẦN I. GIÁO LÝ PHỔ THÔNG 37
I. H. Caffarel 39
II. De. Broucker 51
III. R. Voillaume 115
IV. J. Maritain 147
V. J. Lafrance 161
VI. Madel. Delbrel 201
PHẦN II. MỘT TRUYỀN THỐNG 231
Cầu nguyện của cái “Tâm”
VII. R. Guardini 233
VIII. F. Evdekimov 271
IX. A.Louf 295
X. Un Moine De L’eglise D’orient 321
(Một đan sĩ Hội Thánh Đông Phương)
PHẦN III. THỜI CÁC GIÁO PHỤ 343
XI. J. Cassien 345
XII. Thánh Augustinô 387
XIII. Evagre 415
PHẦN IV 461
XIV. Đức Gioan Phaolô II 463
KẾT LUẬN 471