Notre Père. Le Don de L'Orsaison
Tác giả: Jean Lafrance
Ký hiệu tác giả: LA-J
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008934
Nhà xuất bản: Médiaspaul
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích