Phút cầu nguyện cuối ngày
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000494
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001720
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014747
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 1
1. Thiên Chúa giàu lòng thương xót 3
2. Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ 7
3. Lòng Chúa khoan dung 10
4. Tình Chúa bao la 13
5. Chúa nhân từ 16
6. Tiếc của 18
7. Nhẹ dạ 21
8. Được thưởng vì thành thật 24
9. Cành hồng cho con 27
10. Lòng cảm thông 31
11. Tất cả đều là ân sủng 34
12. Thiên Thần không có cánh 38
13. Bí quyết quy trì tình bạn 41
14. Tự do 44
15. Cho và nhận 47
16. Tha tội 50
17. Thật và giả 53
18. Bàn tay cô giáo 56
19. Lề luật và sự sống 59
20. Phê bình chính mình 62
21. Kiêu ngạo 65
22. Chút thời giờ cho tha nhân 68
23. Tình hàng xóm 71
24. Con cần thương 75
25. Phần thưởng cho kẻ yêu người 78
26. Tất cả chỉ là hư vô 81
27. Hãy cười, để được hạnh phúc 84
28. Ân tình đền đáp ân tình 87
29. Tha nhân là anh em 90
30. Lời mời gọi yêu thương và khiêm nhường 93
31. Mục lục 98