Preghiere
Phụ đề: Dammi, Signore, un'ala di riserva
Tác giả: Don Tonino Bello
Ký hiệu tác giả: BE-D
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009526
Nhà xuất bản: San Paolo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích