Suy niệm và chiêm niệm
Phụ đề: Cầu nguyện I Nhã với Lời Chúa
Tác giả: Timothy M. Gallagher, OMV
Ký hiệu tác giả: GA-T
Dịch giả: Giang Trung Kiên, SJ, Nhóm Phanxicô Xaviê
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013871
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014082
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014083
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Dẫn nhập 13
Phác họa về phương pháp 23
Chương Một: “ĐIỀU TÔI MUỐN VÀ ƯỚC AO” 27
“Những giọt nước mắt thanh tẩy” 27
“Tôi để những lời đó bơi lội trong trái tim tôi” 33
Chương hai: NỘI DUNG CẦU NGUYỆN: SUY NIỆM 41
Một tiến trình ba bước 41
“Tôi mở các thư của thánh Phao-lô” 44
“Đừng sự” 50
Chương ba: NỘI DUNG GIỜ CẦU NGUYỆN: CHIÊM NIỆM 55
Một tiến trình ba bước 55
Làm sao tôi biết được việc hình dung khi cầu nguyện không chỉ là tưởng tượng của mình?  59
“Tôi đóng vai ông Da-kêu” 62
“Hãy để trẻ em đến với Thầy” 64
Liệu tôi có thể cầu nguyện theo phương pháp này không? 66
Nội dung giờ cầu nguyện: suy niệm và chiêm niệm 73
Chương bốn: TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU CẦU NGUYỆN 79
“Trái tim con đã sẵn sàng, Chúa ơi” 79
“Tôi luôn lấy vài câu nào đó từ Tin Mừng để cầu nguyện  80
“Phải là điều gì đó đánh động tôi”. 82
“Tôi đã lần lượt cầu nguyện với các Tin Mừng” 83
“Nói chung tôi cầu nguyện với bài đọc thánh lễ hằng ngày” 86
“Tôi cầu nguyện với Tin Mừng Chúa Nhật trong suốt tuần” 87
Chuẩn bị cho việc cầu nguyện 89
Chương năm: BẮT ĐẦU GIỜ CẦU NGUYỆN 93
Khi con tim nói với con tim 93
“Tôi sẽ nhìn xem cách Chúa nhìn tôi?” 96
Tôi phó dâng mọi nỗ lực và hành động cho Thiên Chúa (kinh dọn lòng) 102
Tôi xem lại bản văn Kinh Thánh cho giờ cầu nguyện này 105
Tôi bước vào khung cảnh của đoạn Kinh Thánh này cách tưởng tượng (đặt mình vào khung cảnh) 107
Tôi cầu xin Chúa điều tôi muốn và ước ao trong giờ cầu nguyện này 111
Tôi sử dụng những phương thế thiêng liêng này như thế nào? 113
Chương sáu: KẾT THÚC CẦU NGUYỆN 117
Nhịp đập của trái tim 117
Tôi nói chuyện với Chúa khi trái tim rung động (tâm sự) 118
Tôi kết thúc với kinh Lạy Cha 124
Nhìn lại việc cầu nguyện của mình 126
Chương Bảy: NHỮNG CHỈ DẪN PHỤ THÊM TRONG CẦU NGUYỆN 133
“Để đạt được những điều mình ao ước dễ dàng hơn”  133
Cầu nguyện và tư thế 134
“Tại đó tôi sẽ dừng lại” 136
Những khó khăn trong cầu nguyện 140
Lớn lên trong cầu nguyện 144
Đồng hành trong cầu nguyện 149
Chương tám: KẾT HỢP TẤT CẢ LẠI VỚI NHAU MỘT VÍ DỤ 155
Những nhân tố trong một tổng thể linh hoạt 155
Ngày đầu tiên 156
Ngày thứ hai 160
Ngày thứ ba 161
Những ngày tiếp theo 161
Trong sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần 162
Chương chín: HOA TRÁI CẦU NGUYỆN 165
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cầu nguyện theo cách này? 165
“Một quà tặng thuần túy của ân sủng” 172