Làm quen với cầu nguyện I Nhã
Phụ đề: 40 bài thao luyện với Lời Chúa
Tác giả: Timothy M. Gallagher, OMV
Ký hiệu tác giả: GA-T
Dịch giả: Giang Trung Kiên, SJ, Nhóm Phanxicô Xaviê
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013869
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014084
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014085
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Vài lời liên quan đến cuốn sách 13
1. Anh mù Ba-ti-mê 15
2. Hỡi những ai đang khát 18
3. Lời mời của Đức Giê-su 21
4. Lời hy vọng của tiên tri Giê-rê-mi-a 24
5. Đừng sự 27
6. Chúa cho tôi hiện hữu 30
7. Chúa gọi tôi trước khi tôi hiện hữu 33
8. Cha mẹ và con cái 37
 9. Người thợ gốm và nắm đất sét 40
10. Xin vâng với Chúa 43
11. Nói “không” với tình yêu 46
12. Tôi có đáp “xin vâng” với tình yêu? 50
13. Lời khẩn nguyện chân thành 54
14. Da-kêu 57
15. Sự vĩ đại qua việc phục vụ 60
16. Một cuộc thăm viếng đầy sẻ chia trong Thần Khí 63
17. Sự tự hủy của Đức Giê-su 66
18. Được thánh hóa trong Thần Khí 69
19. Những dấu chỉ đầu tiên 72
20. Người phụ nữ Sa-ma-ri 75
21. “Hãy ra chỗ nước sâu” 78
22. “Can đảm để nói tất cả với Đức Giê-su” 81
23. “Một ngày với Đức Giê-su” 84
24. Một cách thế sống Phúc Âm 88
25. Người phụ nữ dưới chân Đức Giêsu 92
26. Tại sao con sợ hãi? 96
27. Dành thời giờ cho Tin Mừng 99
28. Đức Giê-su thỏa mãn cơn đói của chúng ta 102
29. Đi trên mặt nước 105
30. Thoáng thấy vinh quang 108
31. Từ sự chết đến đời sống mới 111
32. Bữa ăn tối tại Bê-ta-ni-a 115
33. “Người yêu thương họ đến cùng” 118
34. “Quà tặng lớn nhất” 122
35. “Đừng theo ý con nhưng xin vâng ý Cha” 125
36. Đức Giê-su trao ban sự sống của Người 128
37. Các phụ nữ ra mồ lúc tảng sáng 132
38. Người phụ nữ đang khóc 135
39. Một nẻo đường hy vọng 138
40. Con có yêu mến Thầy không? 142
Các bản văn Kinh Thánh sử dụng 145