Pour un renouveau des prières du prône
Tác giả: J. B. Molin, Thierry Maertens
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012386
Nhà xuất bản: Editions de l'apostolat liturgique
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 25
Số trang: 181
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích