Hạt cát xây đời cầu nguyện
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013533
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013536
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013537
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 5
I - NHỮNG CẢM NGHIỆM VỀ CẦU NGUYỆN 7
A - Lời dạy của Chúa Giê-su 8
B - Câu trả lời của một nông dân 8
C - Trong các lớp giáo lý 9
1 - Là bàn chuyện với Chúa 9
2 - Lắng nghe và chiêm ngắm 10
3 - Cầu nguyện như thế là 11
4 - Cầu nguyện còn là 13
D - Các nhà tu đức 13
1 - Tưởng nhớ Chúa 14
2 - Thờ phượng Chúa 14
3 - Làm vinh danh Chúa 14
II - BỘ XƯƠNG CỦA CẦU NGUYỆN 15
A - Chiếc xương thứ nhất là tâm tình thờ phượng 17
B - Chiếc xương thứ hai là tâm tình cảm tạ 19
1 - Chúa là đại ân nhân của ta 19
2 - Lời tạ ơn 19
C - Chiếc xương thứ ba là: Tạ tội 20
1 - Phải tạ tội 20
2 - Chúa dạy ta 20
3 - Không tôn thờ Người 20
D - Chiếc xương thứ bốn là: Xin ơn 21
1 - Chúa là nguồn 21
2 - Chúa đầy tràn 21
III - DA THỊT CỦA LỜI CẦU NGUYỆN 25
A - Tâm tình của ta 26
B - Cuộc sống của ta 28
C - Sống trong trần gian 30
D - Linh hồn 31
IV - THỂ THỨC CẦU NGUYỆN 34
A - Kinh nguyện cá nhân 35
1 - Tâm nguyện 35
2 - Khẩu nguyện 36
3 - Điều kiện để lời nguyện có giá trị 54
4 - Tìm Nước Chúa và thánh ý Ngài trước 62
B - Kinh nguyện Phụng vụ 62
1 - Khác biệt giữa 63
2 - Điều kiện thực hiện 63
3 - Tầm quan trọng 64
C - Cầu nguyện trong Đức Ki-tô 64
D - Việc thờ kính chung 67
1 - Việc thờ kính này khác với kinh nguyện cá nhân 67
2 - Nó cũng khác với kinh nguyện phụng vụ 67
3 - Tầm quan trọng 67
E - Tương quan giữa ba hình thức cầu nguyện 67
1 - Đời sống nội tâm 68
2 - Thứ nữa 68
F - Ưu và nhược điểm 68
1 - Đặc tính của kinh nguyện cá nhân 68
2 - Khi không yêu thích phụng vụ 68
3 - Thiếu sự đánh giá 68
V - TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYỆN? 69
A - Hiện trạng của con nguời 70
1 - Cuộc sống hôm nay 70
2 - Đời sống văn minh 70
3 - Tuy nhiên 70
B - Lý do khiến ta phải cầu nguyện 72
1 - Con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa 72
2 - Chúa Thánh Linh là môi giới 73
3 - Cuộc sống Ki-tô hữu 73
4 - Muốn đạt tới đỉnh toàn thiện 73
5 - Sứ mạng giáo dục 73
6 - Tuổi thanh niên 73
7 - Là chi thể của nhiệm thể Chúa Ki-tô 73
VI - CHUẨN BỊ CẦU NGUYỆN 75
A - Những điều tiên quyết 76
1 - Muốn gặp gỡ Chúa 76
2 - Chính nhờ đức tin 76
3 - Đức tin và ân sủng  76
4 - Nếu chỉ xây dựng cầu nguyện 76
5 - Cầu nguyện không hệ tại sốt sắng 76
6 - Cầu nguyện như trên 77
B - Tầm quan trọng của việc chuẩn bị 77
1 - Ai không chuẩn bị 77
2 - Trong thực tế 80
C - Muốn cầu nguyện tốt, cần biết hồi tâm 81
1 - Muốn dễ hồi tâm 81
2 - Đi vào cụ thể 83
D - Nơi cầu nguyện cần thanh tĩnh 84
1 - Yên lặng và Thiên Chúa 84
2 - Đền thờ 84
3 - Lòng mình 84
E - Tập sống như đang ở trước dung nhan Thiên Chúa 85
1 - Dung nhan Ngài 85
2 - Để dễ thực hành 85
F - Kỷ luật bên ngoài 85
1 - Hàng ngày 85
2 - Hàng tuần 86
3 - Hằng nãm 86
4 - Thiết trí Bàn thờ 86
5 - Tỏ bày lòng tín phục 86
6 - Cần lượng định thời gian 86
7 - Thái độ bên ngoài 86
VII - NHỮNG HỎ TRỢ CẦN THIẾT 88
A - Chay tịnh và bác ái 89
B - Thinh lặng là chất xúc tác cần yếu 91
C - Loại trừ nỗi lo sợ 92
D - Thể xác và cầu nguyện 93
1 - Thể xác lành mạnh 93
2 - Cầu nguyện qua thể xác 95
E - Tâm lý con người vời cầu nguyện 96
1 - Lời nguyện cần 96
2 - Người đàn bà Việt Nam 96
3 - Cần tổ chức 96
VIII - PHẢI CẦU XIN NHỮNG GÌ VÀ THẾ NÀO? 98
A - Cầu cho mình và cho người khác 99
B - Khi xin cho mình và cho người khác 99
1 - Ơn hoán cải cần xin hơn cả 99
2 - Cầu xin cách kiên trì 100
C - Cầu nguyện sốt sắng 101
1 - Khiêm nhường 101
2 - Trông cậy 103
3 - Bền đỗ 105
IX - CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ 109
A - Nó đem lại ánh sáng cho tâm hồn 110
B - Hạnh phúc đời đời đòi phải cầu xin liên tục 112
C - Lý do phải cầu nguyện liên lỉ 114
1 - Ta cần ơn trợ giúp của Chúa 114
2 - Thiên Chúa thích được quấy rầy 115
3 - Một cách cầu nguyện 117
4 - Cầu nguyện không phải 117
D - Phải hiểu thế nào về cầu nguyện liên lỉ? 117
1 - Không thể hiểu 117
2 - Theo thánh Au-gút-ti-nô 118
3 - Theo thánh Tô-ma 118
4 - Đức cha Bossuet 118
5 - Cầu nguyện liên lỉ là 118
6 - Lời nguyện thực danh 118
7 - Cầu nguyện liên lỉ là 119
8 - Cầu nguyện liên lỉ không có nghĩa là 119
E - Làm thế nào để cầu nguyện liên lỉ? 125
1 - Thánh Au-gút-ti-nô khẳng quyết 125
2 - Bận rộn đầy công việc 125
3 - Cầu nguyện đi đôi với bổn phận 126
4 - Một điểm khó khăn cần ý thức 126
5 - Cần giải quyết 126
6 - Điều kiện 127
X - CẦU NGUYỆN VÀ CẦU XIN 130
A - Ý niệm tổng quát về cầu nguyện 131
1 - Cầu nguyện không phải là buôn bán 131
2 - Lý do 132
B - Cầu xin cũng là một thể thức cầu nguyện 132
1 - Qui chiếu theo 132
2 - Trong lãnh vực cầu nguyện 133
C - Nhưng ta đã có những lệch hướng 133
1 - Lệch hướng 133
2 - Trong trường hợp 134
3 - Một sự việc rất thôn thường 134
4 - Cách cầu xin tuyệt hảo nhất 135
5 - Giá trị lời nguyện 135
6 - Giá trị của lời nguyện còn tùy thuộc lòng tin 135
XI - PHẢI XIN GÌ? 136
A - Xin những gì phải xin và xin cách kiên trì 137
B - Khi xin, phải hướng lên với Chúa 137
C - Xin những gì xứng hợp 137
1 - Xin ai cái gì 138
2 - Xin trong phong cách trên 138
3 - Lời xin sẽ trở thành 138
4 - Lời xin không nên là 138
D - Điều tối quan yếu, là xin sức sống 141
1 - Sức sống đây là Chúa Thánh Linh 141
2 - Ngài rất quan trọng với ta 141
3 - Có thể nói gọn lại là 141
XII - HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU 142
A - Một vài chứng cứ 143
1 - Lm Téc-tu-li-a-nô 143
2 - Thánh Gio-an Kim Khẩu 145
3 - Một bé gái 147
B - Lời cầu nguyện có thế lực trước mặt Chúa 148
1 - Nó giúp phát triển nhân cách 148
2 - Nó còn có tác dụng thay đổi tâm tính của người khác 149
3 - Nó giúp ta giải quyết được mọi sự 150
C - Chứng cứ từ Thánh Kinh 152
1 - Tiên tri Giê-rê-mi-a 152
2 - Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 152
D - Trong con cám dỗ, cầu nguyện là sức mạnh tất thắng 156
1 - Nó là chất liệu lấp đầy khoảng trống tâm hồn 156
2 - Cầu nguyện 157
3 - Thánh Gioan Kim Khẩu 157
4 - Thánh Lô-ren-xô Giút-ti-ni-a-nô 157
E - Chúa hằng sẵn sàng nhận lời ta 158
1 - Thánh Bê-na-đô Sienne 158
2 - Tiên tri I-sai-a 158
3 - Vua chúa trần gian 158
4 - Tiên tri Đa-ni-en 158
5 - Thánh vịnh 55 158
F - Cầu nguyện giúp ta sở hữu được 159
1 - Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đệ Pa-gi 159
2 - Khi ta xin 159
3 - Thánh Gioan Kim Khẩu 159
4 - Thánh Au-gút-ti-nô 159
5 - Vì tầm quan trọng 159
6 - Thánh Gioan Kim Khẩu 160
XIII - TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẦU NGUYỆN 161
A - Cần thiết cho phần rỗi 162
1 - Tin Mừng thánh Gio-an 162
2 - Thánh Phao-lô 162
3 - Thánh Au-gút-ti-nô 162
4 - Gennade 162
5 - Thánh Au-gút-ti-nô 163
6 - Thánh Phao-lô 163
7 - Thánh Tô-ma 163
8 - Thánh Gioan Kim Khẩu 163
B - Không cầu nguyện 164
1 - Thánh Tô-ma giải thích 164
2 - Thánh Charles Borromeo 164
3 - Thánh vịnh 24 164
4 - Thánh Au-gút-ti-nô 165
5 - Ý thức mình 165
6 - Không ai thắng được nhục dục 165
7 - Thánh Gia-cô-bê 165
8 - Thánh Au-gút-ti-nô 166
9 - Thánh Phan-xi-cô Át-xi 166
10 - Bác sĩ Alexis Carrel 166
11 - Một vài suy nghĩ về cầu nguyện 166
XIV - CẦU NGUYỆN VÀ CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI 168
A - Cộng đồng nhân loại 169
1 - Con người hôm nay 169
2 - Vì thế, Thiên Chúa muốn 169
3 - Đã là người Ki-tô hữu 169
4 - Cầu nguyện 169
5 - Thánh Au-gút-ti-nô 170
6 - Bởi đó, kinh nguyện 170
7 - Vì thế, Ki-tô hữu phải 170
8 - Lợi dụng tin tức 170
9 - Biết và cảm thông 170
10 - Người gia trưởng rất nên 171
11 - Phương thế của Đức Hồng Y Fulton Sheen 171
12 - Cha Georges Gorree 171
B- Cầu nguyện và sống với tha nhân 172
1 - Con người chào đời 172
2 - Ta sống với anh chị em 172
3 - Bởi đó, càng hiệp nhất 172
4 - Hiểu như thế 172
XV - VĨ NHÂN CẦU NGUYỆN 173
A - Ampere 174
B - Một tác giả vô danh 175
QUI CHIẾU SÁCH THAM KHẢO 177
NỘI DUNG 181