Phút hồi tâm
Phụ đề: Tìm gặp Chúa trong mọi sự
Nguyên tác: The Examen Prayer - Ignatian Wisdom for Our Lives Today
Tác giả: Timothy M. Gallagher, OMV
Ký hiệu tác giả: GA-T
Dịch giả: Giang Trung Kiên, SJ
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013068
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 11
Dẫn nhập 21
Những câu hỏi về đời sống thiêng liêng 21
Một cuốn sách thực hành 26
Kinh nghiệm về phút hồi tâm 28
Đại cương về phút hồi tâm 30
PHẦN I: NIỀM KHÁT KHAO 33
Chương 1: Cuộc khám phá về phút hồi tâm 35
Một cuộc hành trình ba mươi năm 35
Niềm khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người 48
Việc học hỏi về phút hồi tâm 53
Chương 2: Một ngày với Thánh Inhaxiô 60
Một cuộc trưởng thành tiệm tiến 60
Mở đầu ngày sống 63
Thánh Lễ 66
Cơn sầu khổ thiêng liêng 68
Vấn đề 70
Câu trả lời 72
Những cuộc tấn công... và một cuộc phản công quyết liệt 74
“Liệu tôi có thể thực sự sống được như vậy hay không?” 77
PHẦN II: VIỆC THỰC HÀNH PHÚT HỒI TÂM 83
Chương 3: Bước khởi đầu: Tâm tình tri ân 85
“Ân sủng tối cao và tình yêu miên viễn của Đức Kitô Chúa chúng ta” 85
Một kinh nghiệm về lòng tri ân: một ngày với Jean 93
Kiên vững trong tình yêu Thiên Chúa: một ngày với Tom 97
Thực hành bước đầu tiên của phút Hồi tâm: Tâm tình Tri ân 102
Chương 4: Bước thứ hai: Xin ơn soi sáng 107
“Tất cả những gì Thiên Chúa làm mới là điều đáng kể” 107
Xin ơn soi sáng và sức mạnh: một ngày với Ellen 110
Xin ơn trợ giúp: một ngày với Bob 111
Xin Thần Khí ban ơn khôn ngoan: một ngày với Rita 114
Thực hành bước Hồi tâm thứ hai: cầu xin Ân sủng 115
Chương 5: Bước thứ ba: Nhìn lại ngày sống 119
Những điều thánh Inhaxiô nhìn lại 119
Những điều chúng ta nhìn lại 126
Dạo bộ với Chúa: một ngày với Don 129
Một kinh nghiệm về việc phân định: một ngày với Susan 133
Thực hành bước hồi tâm thứ ba: Nhìn lại ngày sống 139
Chơng 6: Bước thứ tư: Xin ơn tha thứ 142
Lòng tha thứ và các mối quan hệ 142
Hình ảnh Thiên Chúa của ta 145
“Tình Yêu đã cất tiếng gọi tôi” 148
Thực hành bước hồi tâm thứ tư: Xin ơn Tha thứ 152
Chương 7: Bước thứ năm: Quyết tâm đổi mới 157
Nhìn về tương lai 157
Trưởng thành thiêng liêng: một ngày với Joan 161
Chọn việc để làm: một ngày với Kevin 163
Giữa lúc khủng hoảng tinh thần: một ngày với Elaine 164
Thực hành bước thứ năm: Quyết tâm Đổi mới 168
Chương 8: Tính linh hoạt của các bước hồi tâm 172
Cá nhân với phút hồi tâm 172
Trong hoạt động tự do của Thần Khí 178
Trung thành mà vẫn sáng tạo 181
PHẦN III: NHỮNG ĐIỀU KIỆN 187
Chương 9: Các điều kiện tổng quát của việc thực hành phút hồi tâm 189
Tầm quan trọng của việc chuẩn bị bối cảnh hay các điều kiện tổng quát 189
Việc đồng hành thiêng liêng 192
Phút hồi tâm và đời sống cầu nguyện của ta 197
Phát triển khả năng quan sát, chiêm ngắm 200
Chương 10: Các điều kiện cụ thể của việc thực hành phút hồi tâm 208
Phần mở đầu và kết thúc phút hồi tâm 208
Mở đầu giờ cầu nguyện với phút hồi tâm 209
Kết thúc giờ cầu nguyện với phút hồi tâm 214
“Tôi có thể làm phút hồi tâm ở đâu?” 217
“Liệu tôi có thì giờ dành cho phút hồi tâm hay không?” 220
Nhìn vào truyền thống 222
Nhìn vào hoàn cảnh thực tế của chúng ta 225
Việc ghi nhật ký và phút hồi tâm 230
Vấn đề canh tân định kỳ trong hành trình thực hành phút hồi tâm 236
PHẦN IV: LÒNG CAN ĐẢM 239
Chương 11: Phút hồi tâm và lòng can đảm để yêu 241
“Ta được sai đến để đếm bước chân ngươi” 241
Giai đoạn khởi sự của việc thực hành phút hồi tâm 246
Những vết thương tâm hồn 250
Chương 12: Phút hồi tâm và thái độ quy phục tình yêu 259
An ủi thiêng liêng và sầu khổ thiêng liêng 259
Thái độ buông bỏ mình 267
“Tình yêu không cần đến nguyên nhân bên ngoài nó” 273
PHẰN V: HOA TRÁI CỦA PHÚT HỒI TÂM 277
Chương 13: Phút hồi tâm và chiều kích cộng đoàn 279
Hoa trái từ việc thực hành phút hồi tâm của thánh Inhaxiô 279
Hoa trái từ việc thực hành phút hồi tâm của chúng ta 282
Ý thức phân định suốt trong ngày sống 287
Phút hồi tâm và đời sống chung 292
Chương 14: Phút hồi tâm và những chọn lựa 299
“Này Con đến để thực thi ý Ngài” 299
Một quá trình khai quang tiệm tiến 306
Tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự 307
Tìm đọc thêm 317