Calling on the Name of the Lord
Phụ đề: A Biblical Theology of prayer
Tác giả: J. Gary Millar
Ký hiệu tác giả: MI-G
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: S38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012919
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích