La prière
Phụ đề: Le Nouveau Testament
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012711
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 22
Số trang: 484
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích