Prières de simplicité
Tác giả: Mgr A.-C.Renard
Ký hiệu tác giả: RE-M
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012664
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 170
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích