Sử dụng tốt thời gian Chúa ban
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu Tác giả: VU-C
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006564
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Nói đến thời gian là nói đến một phương tiện thiết yếu, có giá trị đích thực trong đời sống con người. Thực hiện bất cứ một công việc gì chúng ta cũng cần có thời gian. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một thời gian nào đó, với một hạn định riêng biệt. Thời gian của chúng ta theo ngày tháng sẽ qua đi, không thể tìm lại được, vì một quá khứ xa xôi làm sao có thể tới gần hiện tại, một hiện tại không biết chờ đợi và không ngừng trôi qua. Chính vì vậy, chúng ta hãy thực hiện ngay lúc này công việc của ngày hôm nay và hãy làm ngay hôm nay công việc của ngày mai. Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa và giá trị tuyệt đối của thời gian, chúng ta hãy quay về với thời gian của chính mình, để thực hiện đúng theo chương trình của chúng ta đối với Thiên Chúa. Bạn đã sử dụng tốt thời gian Chúa ban cho bạn chưa? Nếu chưa thì xin mời bạn hãy tìm đọc cuốn sách "Sử dụng tốt thời gian Chúa ban" của tác giả linh mục Vũ Văn Tự Chương, tác giả sẽ giúp bạn sử dụng thời giờ Chúa ban một cách khôn ngoan.