Toxic Christianity: Healing the reliious Neurosis
Tác giả: Paul Deblassie III
Ký hiệu Tác giả: DE-P
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005529
Nhà Xuất bản: Crossroad Pub Co
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích