Để trở nên môn đệ Chúa
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu Tác giả: VU-C
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004875
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010072
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

"Để trở nên môn đệ Chúa" là lời mời gọi tất cả mọi người trở nên môn đệ của Chúa. Chính Chúa Giêsu sau khi sống lại, đã truyền cho các Tông đồ đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, dạy cho họ mọi người điều mà Người đã truyền dạy cho các ông (Mt 28,19-20). Như vậy tất cả mọi người đều được mời gọi để trở nên môn đệ của Chúa. Nếu có môn đệ thì cần phải có người Thầy chỉ dẫn. Vậy người Thầy đó là ai? Đó chính là Chúa Giêsu, người Thầy chí thánh. Vì thế mà người môn đệ là người làm theo lời Thầy dạy và sống theo gương của Thầy.