Đời sống nội tâm
Nguyên tác: La Vie Intérieure
Tác giả: R. P. Louis Colin, CSsR
Ký hiệu Tác giả: CO-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001482
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001487
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001488
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001489
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Đây là cuốn sách hay nói về đời sống nội tâm, đời sống mà ai cũng phải có nhất là những người sống trong đời sống dâng hiến. Nội dung của tác phẩm nói về đời sống nội tâm của con người, cũng như những yếu tố cần có để có được đời sống nội tâm tốt. Nhất là với những câu chuyện rất hay và ý nghĩa về đời sống nội tâm. Tác phẩm sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn đúng về đời sống nội tâm để từ đó họ có những hành trang cần thiết cho sứ vụ tông đồ của mình, cũng như giúp ích cho đời sống dâng hiến của ta.