Giờ dành cho Chúa
Phụ đề: Hướng dẫn sống cầu nguyện
Nguyên tác: Le Temps Pour Dieu
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu Tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Trần Văn Bảo
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001269
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008844
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

“Giờ dành cho Chúa” là một tác phẩm rất thiết thực và cụ thể hướng dẫn cho tất cả những ai có thiện chí và mong muốn cầu nguyện, dấn thân và kiên trì trên đường cầu nguyện. Nội dung tác phẩm trình bày cho ta thấy: Cầu nguyện không phải là một kỹ thuật nhưng là một ơn ban, điều đầu tiên phải tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời phải có ý ngay lành, khiêm nhường và quyết tâm trao hiến cho Chúa cách trọn vẹn. Trong cầu nguyện có 2 ưu tiên là để Chúa tác động đến ta và ta phải yêu mến Ngài. Suy niệm như là phương thế khởi đầu của cầu nguyện, sau đó chúng ta đặt mình trong trạng thái thụ động để Thiên Chúa và tâm hồn thông hiệp với nhau theo chiều sâu. Thời gian khi ta cầu nguyện, nơi chốn, tư thế thân xác là những điều kiện ngoại giới của việc cầu nguyện. Tác giả nêu ra 3 phương pháp cầu nguyện là suy niệm, tâm kinh và lần chuỗi.