Đức Maria tấm gương cho Giáo hội
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015129
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0015132
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
Đức Maria, một bức thư viết bởi ngón tay của Thiên Chúa hằng sống 11
I. ĐỨC MARIA MỘT TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NHẬP THỂ  
1. “ĐẦY ÂN SỦNG”  
Đức Maria dẫn Giáo Hội tới việc khám phá ra ân sủng của Thiên Chúa 25
• “Hiện tôi có là gì là bởi ơn Thiên Chúa” 25
• Ân sủng là gì? 29
• “Chính bởi ân sủng mà anh em đã được cứu” 36
• Ta cần toàn thể 42
• Vẻ đẹp của nàng công chúa 47
• Ân sủng là khởi đầu của vinh quang 52
• Đừng để ơn lãnh nhận từ Thiên Chúa ra vô ích 56
• Đức Maria đầy ơn 59
2. “PHÚC CHO NGƯỜI LÀ KẺ ĐÃ TIN”  
Đức Maria đầy lòng tin 65
• “Này tôi là tôi tá Chúa” 67
• Một mình với Thiên Chúa 70
• Tiếng xin vâng của hôn lễ 76
• Theo bước đường của Đức Maria 82
• Chúng ta cũng hãy tin 91
• “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” 96
3. “NGƯỜI SẼ THỤ THAI VÀ SINH MỘT CON TRAI”  
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 99
• “Nếu ai không tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa”. Một cái nhìn về lịch sử hình thành tín điều 102
• Mẫu tính “thể lý” của Đức Maria: thời kỳ chống thuyết ngộ đạo 104
• Mẫu tính “siêu hình” của Đức Maria: thời kỳ tranh luận lớn về Kitô học 105
• Mẫu tính “tâm linh” của Đức Maria: cống hiến của Tây phương 107
• “Con của con mình”: một cách chiêm ngắm Mẹ Thiên Chúa 110
• “Mẹ Thiên Chúa” nói cho chúng ta về Đức Giêsu 112
• Mẹ Thiên Chúa” nói cho chúng ta về Thiên Chúa 116
• “Mẹ Thiên Chúa” nói cho chúng ta về Đức Maria 119
• Mẹ Đức Kitô: noi theo Mẹ Thiên Chúa 124
• Làm thế nào thụ thai / và sinh hạ Đức Kitô một lần nữa 128
• Hai ngày lễ của Hài Nhi Giêsu 133
II. MARIA, MỘT TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA  
4. “NÀY BÀ, GIỮA TÔI VÀ BÀ CÓ VIỆC GÌ?”  
Đức Maria dạy chúng ta biết từ bỏ chính mình 141
• Người đã phải đau khổ dãi dầu mà học cho biết vâng phục 143
• Đức Maria trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu 148
• Nếu hạt lúa không chết đi 154
• Đức Maria, môn đệ Đức Kitô 157
• “Nếu ai muốn theo Ta...” 161
5. “ĐỨNG BÊN KHỔ GIÁ CHÚA GIÊSU, CÓ ĐỨC MARIA MẸ NGÀI”  
Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng 169
• Đức Maria trong Mầu Nhiệm Vượt Qua 171
• Đức Maria: chiên non tinh tuyền 175
• Đứng gần khổ giá Đức Giêsu 184
• Thập giá phân chia và nối kết 190
• Người tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông 197
• Những người gắn bó với niềm hy vọng nhỏ nhoi 202
6. “HỠI BÀ, NÀY LÀ CON BÀ!”  
Đức Maria, Mẹ các tín hữu 213
• “Mỗi người hãy sống theo ân sủng đã lãnh nhận” 213
• “Mọi người chúng ta đều sinh ra tại đó” 217
• Tổng hợp về Đức Maria của Công Đồng Vatican II 224
• Đức Maria, Mẹ các tín hữu trong viễn tượng đại kết 221
• Và từ giờ ấy môn đồ đã nhận lấy Người về nhà mình 243
• “Sự can trường mà Người đã chứng tỏ...” 251
III. ĐỨC MARIA, MỘT MẪU GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NGÀY LỄ NGŨ TUẦN  
7. “CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MARIA, MẸ ĐỨC GIÊSU”  
Cùng với Đức Maria trông đợi Chúa Thánh Thần nơi nhà Tiệc Ly 259
• Đức Maria trong và sau ngày lễ Ngũ Tuần 262
• Cầu nguyện để đón nhận Thánh Thần 273
• Những người kiên trì cầu nguyện 280
• Cầu nguyện liên lỉ 289
• Khi cầu nguyện trở nên nặng nề và chán nản 297
• Cầu nguyện bức bách 304
8. “THÁNH THẦN SẼ ĐẾN TRÊN NGƯỜI”  
Đức Maria, con người của Thánh Linh của đặc sủng Thánh Thần đầu tiên trong Giáo Hội 309
• Thánh Thần tái hoạt động 309
• Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong Tin Mừng Luca 314
• Đức Maria, người được đặc sủng đầu tiên của Giáo Hội 321
• Đức Maria, hình bóng của một Giáo Hội Thần Khí và đặc sủng 329
• Người cho hãy có lòng đơn thành 336
9. “VÀ GỤC ĐẦU XUỐNG, NGÀI PHÓ THÁC THẦN KHÍ”  
Đức Maria trong lễ Hiện Xuống theo Tin Mừng Gioan 343
• Lễ Hiện Xuống theo Tin Mừng Gioan 344
• Và lập tức có máu và nưởc chảy ra 348
• Thánh Thần, Đấng ban sự sống 352
• Đức Maria, người bạn của Thiên Chúa 355
• Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi 362
PHẦN KẾT: “THẦN TRÍ TÔI VUI MỪNG TRONG CHÚA”  
ĐỨC MARIA TRONG VINH QUANG, BẢO CHỨNG CỦA NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN CHO GIÁO HỘI 371