Opere ascetiche
Phụ đề: Le Glorie di Maria
Tác giả: S. Alfonso M. De Liguori
Ký hiệu tác giả: AM-S
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Ý
Tập - số: Vol 6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012447
Nhà xuất bản: Redentoristi
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 23
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích