The official handbook of the legion of Mary
Tác giả: Horst Balz
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013505
Nhà xuất bản: Continuum
Năm xuất bản: 1953
Số trang: 346
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích