Trái tim Đức Mẹ
Nguyên tác: Le coeur de Maria
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: Lm. Benado, CMC
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014820
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014853
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập 5
PHẦN I: HIẾN THÁNH 7
Chương I: Trái tim Vô Nhiễm 7
1. Đầy ơn phúc 7
2. Sự trong trắng của giây phút đầu tiên 12
3. Sự thuận nhận tự do 15
4. Linh hồn không tội lỗi 20
5. Bình minh một kỷ nguyên mới 25
6. Sự hài hoà thâm nội 29
Chương II: Trái tim đồng trinh 34
1. Lời hứa về sự đồng trinh 34
2. Sự đồng trinh và lòng mong đợi Đấng Thiên Sai 37
3. Trái Tim hiền thê 40
4. Lý tưởng về sự trọn lành và sự vui mừng 46
5. Tình yêu và sự âu yếm 50
6. Tình yêu và thử thách 53
7. Tình yêu đồng trinh, chuẩn bị cho việc làm mẹ 59
PHẦN II: SỰ TRIỂN NỞ 63
Chương III: Trái tim sống bằng Đức tin 68
1. Phúc cho Người là kẻ đã tin 68
2. Mối phúc thật đầu tiên 73
3. Đức tin đồng trinh, đức tin hiền mẫu 77
4. Trận chiến của đức tin 83
5. Sự mạnh mẽ của đức tin 88
6. Đức tin và thực tại 93
7. Một đức tin tiến triển 96
8. Việc khám phá ra Con Thiên Chúa 104
9. Đức tin của Mẹ Maria và Đức tin của Hội thánh 111
10. Sự già dặn của Đức tin 115
11. Sự mạng cao cả của Đức tin 119
12. Mẹ Đức tin của các môn đệ 123
13. Cơn thử thách tối thượng của Đức tin 126
Chương IV: Trái tim được Đức cậy nâng đỡ 131
1. Đức Trinh Nữ, biểu tượng của Đức cậy 131
2. Tột đỉnh niềm trông cậy của Israel 134
3. Một Đức cậy thực tế 138
4. Đức cậy cao thượng, tinh tuyền và siêu nhiên 141
5. Một Đức cậy dấn thân 144
6. Đức cậy và chức làm mẹ 147
7. Chức làm mẹ và đức trông cậy 151
8. Những khủng hoảng và sự đi lên của Đức cậy 153
9. Tâm tình trông cậy hướng về Chúa Thánh Thần 158
10. Sự bay bổng cuối cùng của Đức trông cậy 159
Chương V: Trái tim được đặt vững trong Đức mến 163
I. Nữ tử của Cha trên trời 163
1. Nữ tử độc nhất 163
2. Thái độ con thảo 165
3. Sự phát triển của ý thức con thảo 171
4. Từ tình con thảo đến tình hiền mẫu 174
5. Mẹ Maria, hình ảnh của Cha 178
6. Một lòng nhân hậu phản ánh tình yêu của Cha 185
II. Hiền thê của Chúa Thánh Thần 189
1. "Thánh Thần sẽ đến trên Người" 189
2. Thánh Thần, ơn huệ của tình yêu Thiên Chúa 194
3. Việc chọn hiền thê 199
4. Việc đào luyện hiền thê 203
5. Lên đường với Thánh Thần 208
6. Sự hiện diện soi sáng và tác động 213
7. Lần hiến thánh mới của cuộc kết hiệp của Mẹ Maria với Thánh Thần 217
III. Mẹ của Ngôi Lời 220
1. Việc nâng cao tình mẹ của Mẹ Maria 220
2. Những gì Mẹ đã dâng cho Ngôi Lời 224
3. Việc giáo dục Con của Cha 227
4. Việc giáo dục Đấng Cứu Thế 232
5. Việc tôn trọng mầu nhiệm 242
6. Lý tưởng của tình yêu 245
IV. Mẹ loài người 247
1. Này là con Bà 247
2. Luật bác ái 250
3. Cuộc thăm viếng 253
4. Săn sóc kẻ nghèo 258
5. Dung thứ 264
6. Yêu thương kẻ thù 268
7. Yêu thương các môn đệ 271
8. Phát minh của Thiên Chúa 274
PHẦN III: TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG 277
Chương VI: Trái tim đau khổ 277
1. Trái Tim được Chúa chỉ định để chịu đau hổ 277
2. Việc đào luyện chịu đau khổ 279
3. Im lặng đối với Giuse 286
4. Lời loan báo về lưỡi gươm đau khổ 290
5. Lạc mất Đức Giêsu 294
6. Cơn thử thách cùng tận 247
7. Lúc kết cuộc 303