Sống với Chúa Giêsu
Nguyên tác: Life of Jesus
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013439
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013633
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013634
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Đôi lời về tác giả 8
Chương 1: Sống tâm linh 9
Chương 2: Đường lối kín ẩn của Thiên Chúa 11
Chương 3: Thiên Chúa và thế gian 14
Chương 4: Sự hạ mình xuống với Chúa Giêsu 18
Chương 5: Thiên Thần truyền tin 22
Chương 6: Thăm viếng 26
Chương 7: Thời thơ ấu của Chúa Giêsu 30
Chương 8: Chúa Giêsu chịu phép rửa và chịu cám dỗ 33
Chương 9: Chúa Giêsu rao giảng ở Nadaret 36
Chương 10: Gia đình Chúa Giêsu 41
Chương 11: Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô 45
Chương 12: Lời mời gọi bước vào tình bạn với Chúa Giêsu 48
Chương 13: Sứ vụ của Chúa Giêsu và của chúng ta 52
Chương 14: Bài giảng trên núi 55
Chương 15: Ai đáng trách 62
Chương 16: Tìm kiếm nước trời 66
Chương 17: Lời cầu nguyện của người Pharisêu 73
Chương 18: Người thanh niên giàu có 75
Chương 19: Những chiếc bánh và những con cá 78
Chương 20: Sai các môn đệ ra đi 81
Chương 21: Chúa Giêsu đi trên mặt nước 84
Chương 22: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời 87
Chương 23: Người phụ nữ ở bờ giếng 91
Chương 24: Tiếp đón trẻ em 95
Chương 25: Ông Phêrô nhận ra Đức Giêsu là ai 100
Chương 26: Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn 103
Chương 27: Uống chén đắng 106
Chương 28: Báo trước cuộc thương khó 109
Chương 29: Lazarô sống lại 113
Chương 30: Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ 120
Chương 31: Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ 120
Chương 32: Bữa tiệc ly 124
Chương 33: Chúa Giêsu bị phản bội 128
Chương 34: Diễn từ ly biệt 131
Chương 35: Cầu nguyện trong vườn cây dầu 137
Chương 36: Chúa Giêsu bị bắt 141
Chương 37: Chúa Giêsu trước tòa án 145
Chương 38: Chúa Giêsu bị đánh đòn 148
Chương 39: Đường lên Gôngôtha 151
Chương 40: Thập giá Chúa Giêsu 154
Chương 41: Cái chết và bóng tối 157
Chương 42: An táng Chúa Giêsu 160
Chương 43: Chúa Giêsu hiện ra bên bờ biển 164
Chương 44: Trên đường Emmau 167
Chương 45: Chúa Giêsu hỏi Phê rô 173
Chương 46: Những người khác sẽ dắt con đi 176
Chương 47: Rao giảng cho mọi người 179
Chương 48: Lửa Thần Khí 183
Chương 49: Chúa sẽ đến lần thứ hai 187
Chương 50: Cuộc đời Chúa Giêsu 190