Kẻ đi tìm
Phụ đề: 34 đề tài suy niệm và cầu nguyện. Hành hương đất thánh
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001298
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007629
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014772
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Giêrusalem: Chúa nhật Phục sinh 5
2.  Đường Giêricô 19
3. Núi cám dỗ: giơ tay với 30
4. Cuộc tìm kiếm của Da kêu 44
5. Đường đi của ba người 51
6. Rước lá trong đền thờ Gôngôtha 60
7. Rước lá vào Giêrusalem 69
8. Đường lên nhà kín 80
9. Pater noster nơi Kinh lạy cha ra đời 93
10. Lời nguyện bên đồi Pater noster 104
11. Lời nguyện vào thành Giêrusalem 115
12. Chúa khóc: Dominus flevit 122
13. Vường Giêtsimani 134
14. Những phiến đá Flagellation 151
15. Gallicantu: tiếng gà gáy 164
16. Via delorosa 182
17. Kinh tin kính của tên trộm 193
18. Người lo huyệt mộ 204
19. Emmanuel:  Thiên Chúa ở cùng chúng ta 223
20. Tình yêu và quyền năng 238
21. Cha bỏ con sao? 255
22. Bê lem trong Thánh kinh 268
23. Bê lem hôm nay 283
24. Ein karem: Đức Mẹ thăm viếng 293
25. Tabor: núi biến hình 310
26. Những cuộc biến hình 322
27. Nadarét: truyền tin 337
28. Cana: Ađam- Eva 355
29. Bẻ bánh bên hồ Galile 371
30. Đường đi một mình 380
31. Bước đi trong 389
32. Bên hồ Tibêria 400
33. Biển chết 411
34. Chương đặc biệt: Hồ silôê 418