Đức Maria - Hình ảnh của Giáo hội hiệp hành
Tác giả: Denis Kulandaisamy, OSM, Yesu Karunanidhi
Ký hiệu tác giả: KU-D
Dịch giả: Nt. Têrêsa Kiều Thị Yến Ly, SPC
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015942
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015944
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015946
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác phẩm 5
Lời nói đầu 9
Lời giới thiệu 13
1. Đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng 19
2. Đối thoại 29
3. Được rợp bóng bởi Chúa Thánh Thần 41
4. Phó dâng 57
5. Vui mừng với người khác 69
6. Ngợi khen Thiên Chúa 83
7. Thinh lặng 97
8. Suy đi nghĩ lại trong lòng 105
9. Được người cao niên chúc phúc 113
10. Nhận biết những nhu cầu 127
11. Đón nhận tính dễ bị tổn thương 133
12. Sự hiện diện trong cầu nguyện 145
Kết luận 149
Lời kết