Cầu nguyện hy vọng
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu Tác giả: NG-T
Dịch giả: Phaolô Phan Văn Hiền
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành đời sống Kitô giáo: Thờ phượng, suy niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001036
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003024
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004742
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có