Ra khơi: Chăm sóc ngôi nhà chung
Phụ đề: Tủ sách Ra khơi Bùi Chu. Số 26 (tháng 5 năm 2022)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S26
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014292
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014295
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích