Truyện 22 đấng Thánh tử vì đạo Việt Nam
Tác giả: Gm. Pierre Marie Gendreau
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S59
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002057
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002058
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002059
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010996
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Tựa 11
Cụ Thánh Giuong Đạt 23
Ông Thánh Phanchico Xavie Cần 37
Cụ Thánh Năm truyện 51
Ông Thánh Đích truyện 64
Ông Thánh Mỹ truyện 73
Hai cụ Thánh Phêro Thi và Anre Dũng Lạc 101
Cụ Thánh Bảoloc Khoan 125
Ông Thánh Phêro Hiếu 145
Ông Thánh Guong Baotixita Thanh 148
Cụ Thánh Luca Loan 155
Cụ Thánh Nghi, cụ Thánh Ngân, cụ Thánh Thịnh truyện 171
Ông Thánh Thọ và ông Thánh Cỏn truyện 195
Cố Thánh Giuong Lui Hương 215
Cố Thánh Giuong Carolo Tân 229
Cố Thánh Aucutinh Đông 258
Ông Thánh Bảolộc Mỹ 279
Ông Thánh Phêro Truật 297
Ông Thánh Phêro Đường 311
Chú thích 325
BẢN CHỮ NÔM  
Tựa 648
Cụ Thánh Giuong Đạt 636
Ông Thánh Phanchico Xavie Cần 622
Cụ Thánh Năm truyện 608
Ông Thánh Đích truyện 595
Ông Thánh Mỹ truyện 586
Hai cụ Thánh Phêro Thi và Anre Dũng Lạc 558
Cụ Thánh Bảoloc Khoan 534
Ông Thánh Phêro Hiếu 514
Ông Thánh Guong Baotixita Thanh 511
Cụ Thánh Luca Loan 504
Cụ Thánh Nghi, cụ Thánh Ngân, cụ Thánh Thịnh truyện 488
Ông Thánh Thọ và ông Thánh Cỏn truyện 464
Cố Thánh Giuong Lui Hương 444
Cố Thánh Giuong Carolo Tân 430
Cố Thánh Aucutinh Đông 401
Ông Thánh Bảolộc Mỹ 380
Ông Thánh Phêro Truật 362
Ông Thánh Phêro Đường 348
Mục lục chung 651