Câu truyện ông thánh Antôn
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002250
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHUYỆN ÔNG THÁNH ANTON HAY LÀM PHÉP LẠ
Đoạn Nhất: Kể sự tích ông Thánh An-tôn từ mới sinh ra cho đến khi lên mười lăm tuổi
Nhị: Về ông Thánh An-tôn vào nhà dòng
Tam: Về sự ông Thánh An-tôn bỏ dòng ông Thánh Ao-cu-tinh (Au-sustino) mà vào dòng ông Thánh Phan-xi-xo khó khăn
Tứ: Về sự ông Thánh An-tôn sang bên phương Nam giảng đạo cho kẻ ngoại đạo người phải trở về phương Tây là thể nào
Ngũ: Về ông Thánh An-tôn giảng một bài thì nổi tiếng anh tài trong khắp dòng ông Thánh Phan-xi-xo
Lục: Về sự ông Thánh An-tôn dạy sách lý đoán cho các thầy trong dòng, rồi người đi giảng cho thiên hạ là thể nào
Thất: Kể ít nhiều phép lạ ông Thánh An-tôn làm
Điều nhất: Ông Thánh An-tôn làm phép lạ cho kẻ rối đạo xem thấy thì bỏ đạo rồi mà trở lại đạo thật
Điều nhị: Vì làm sao người ta quen vẽ ông Thánh An-tôn ôm con trẻ
Điều tam: Về sự ông Thánh An-tôn nói trước những sự chưa đến
Điều tứ: Về sự ông Thánh An-tôn làmb phép lạ cho kẻ chết sống lại
Điều ngũ: Về sự ông thánh cứu cha mình khỏi sự khốn khó là thể nào
Điều lục: Về sự mà quỉ khuấy khuất và toan làm hại ông Thánh An-tôn là thể nào
Điều thất: Về một hai phép lạ khác ông Thánh An-tôn làm
Bát: Về sự ông Thánh An-tôn chọn thành Pha-đu-a (Padua) mà ở cùng về sự người làm phúc cùng giảng giải ở thành ấy suốt mùa chay là thể nào
Cửu: Về sự ông Thánh An-tôn qua đời là thể nào
Thập: Về sự Toà Thánh phong chức thánh cho An-tôn, và dân thành Pha-đu-a (Padua) chọn lấy người làm quan thầy, cũng xây nhà thờ kính người trước hết
Thập Nhất: Về sự người ta đời trước kính thờ ông Thánh An-tôn, và sự ông thánh ấy hay làm phép lạ cứu người ta là thể nào
Thập Nhị: Về sự người đời bây giờ kính thờ ông Thánh An-tôn là thể nào, cùng về sự ông thánh ấy làm nhiều phép lạ cứu chữa người ta là dường nào
Thập Tam: Về những sự người ta quen cầu xin ông Thánh An-tôn
Điều nhất: Về những ơn phần hồn người ta thường xin ông Thánh An-tôn
Điều nhị: Về sự ông Thánh An-tôn hay chữa kẻ ốm đau bệnh tật cho đã là thể nào
Điều tam: Về sự ông Thánh An-tôn cho kẻ đã mất của tìm lại được
Điều tứ: Về sự ông Thánh An-tôn bầu cử cho người ta được kiện là thể nào
Điều ngũ: Về sự ông Thánh An-tôn cứu người ta lúc túng bấn ngặt nghèo là thế nào
Điều thất: Về sự ông Thánh An-tôn phải những kẻ chẳng nộp tiền nó đã khấn, cũng kể giãn ra lâu ngày mới nộp
Điều bát: Vì làm sao người ta quen lấy ngày thứ ba trong tuần lễ mà cầu xin ông Thánh An-tôn
Điều cửu: Về những kẻ chẳng tin cùng chế nhạo phép lạ ông Thánh An-tôn
Kinh cầu ông Thánh An-tôn cho được tìm thấy những của đã mất