Sách truyện các Thánh. Tháng bảy
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S33
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002041
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 492
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002042
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 492
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày mồng 1: ông thánh Victori tử vì đạo 13
Ngày mồng 2: Rất Thánh Đức Bà đi thăm bà thánh Isave 18
Ngày mồng 3: Bà Thánh Gô-đê-li-na 24
Ngày mồng 4: Bà Thánh Bertha goá 31
Ngày mồng 5: Ông Thánh Dacaria thầy cả 37
Ngày mồng 6: Ông Thánh Phêro Phuridio thầy cả 42
Ngày mồng 7: Ông Thánh Xirilo và ông Thánh Mê-tô-di-vô vít vồ 50
Ngày mồng 8: Bà Thánh Isave hoàng hậu 56
Ngày mồng 9: Bà Thánh Veronica đồng trinh 64
Ngày mồng 10: Bà Thánh Phêlixitate và 7 con tử vì đạo 73
Ngày 11: Ông Thánh Arxenio tu hành 77
Ngày 12: Ông Thánh Gioan Gualberto thầy cả 85
Ngày 13: Ông Thánh Êugienio vít vồ cùng các bạn tử vì đạo 90
Ngày 14: Ông Thánh Bônaventura vít vồ đốctore 95
Ngày 15: Ông Thánh Henrico vua 102
Ngày 16: Lễ kính Đức Bà trên núi Carmelo làm quan thầy họ Thánh Y 110
Ngày 17: Ông Thánh A-lê-xù 114
Ngày 18: Ông Thánh Camelo Lêli lập dòng 123
Ngày 19: Ông Thánh Vinsente Phaolo thầy cả lập dòng 131
Ngày 20: Ông Thánh Hiê-rô-ni-mô Êmiliano lập dòng 142
Ngày 21: Bà Thánh Margarita đồng trinh tử vì đạo 148
Ngày 22: Bà Thánh Ma-đa-lê-na, bà Thánh Matha và ông Thánh Lagiaro 153
Ngày 23: Ông Thánh Apholinare vít vồ tử vì đạo 166
Ngày 24: Ông Thánh Giuse Hiền tử vì đạo 172
Ngày 25: Ông Thánh Giacobe tiền Tông đồ 181
Ngày 26: Bà Thánh Anna là mẹ Rất Thánh Đức Bà 187
Ngày 27: Ông Thánh Phanchico Xôlano thầy cả 191
Ngày 28: Bà Thánh Giulia đồng trinh tử vì đạo 198
Ngày 29: Ông Thánh Germano vít vồ 204
Ngày 30: Ông Thánh Giuong Cô-lông-bi-ni 210
Ngày 31:   
- Ông Thánh Inaxu thầy cả 215
- Ông Thánh Giuse Uyển thầy già tử vì đạo 226
- Ông Thánh Phêro Tuần thầy cả tử vì đạo 233
- Ông Thánh Inaxu Y vít vồ tử vì đạo 237