Sách dẫn đàng nhân đức
Tác giả: Thánh Phanxicô Salesiô
Ký hiệu tác giả: PH-S
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S88
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002126
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 458
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích