Sách truyện các Thánh. Tháng ba
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S17
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002024
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002025
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002245
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích