Thánh giáo giám lược
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S99 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002105
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
tbody>
Lời giới thiệu 5
Bản quốc ngữ  
Phần thứ hai: Từ Đức Chúa Giêsu ra đời cho đến khi Người lên trời 7
Về Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà sẽ sinh Con Đức Chúa Trời ra đời 7
Về Đức bà đi thăm bà Thánh I-sa-ve 9
Về Đức Chúa Giê-su sinh ra trong hang đá 10
Về ba vua đến lạy Đức Chúa Giê-su, cùng ông Thánh Giu-se và Đức Bà đem Đức Chúa Giê-su trốn sang nước I-chi-tô và vua E-ro-de truyền giết các trẻ thành Be-lem và miền gần đấy 13
Về Đức Chúa Giê-su ở nước I-chi-tô mà lở về nước nhà 16
Về Đức Chúa Giê-su ngồi trong đền thờ ở giữa những thầy tiến sĩ  18
Về Đức Chúa chịu phép ông Thánh Giu-ong rửa 19
Về Đức Chúa Giê-su lên rừng chịu ma quỉ cám dỗ 22
Về Đức Chúa Giê-su làm phép lạ cho nước lở nên rượu 24
Về Đức chúa Giê-su chọn mười hai tông đồ 26
Về Đức Chúa Giê-su khiến ông Thánh Phê-rô thả lưới dưới biển mà bắt được nhiều cá 27
Về Đức Chúa Giê-su giảng tám mối phúc thật trên núi 28
Về Đức Chúa Giê-su làm phép cho năm cái bánh ra nhiều 30
Về sự cầu nguyện 32
Về tích người đàn bà thành Ca-na-nê-a 33
Về Đức Chúa Giê-su thương yêu những con trẻ 35
Về người đất Sa-ma-ri-a cứu người phải kẻ cướp 36
Về Đức Chúa Giê-su là Chúa chiên lành 38
Về thí dụ đứa con trai bỏ cha mình mà đi chơi bời dông dài 39
Về thí dụ nén vàng 41
Về tích người phú quí và ông La-gia-rô 43
Về Đức Chúa Giê-su chữa một người mù từ khi mới sinh 45
Về Đức Chúa Giê-su làm phép lạ cho kẻ chết sống lại 48
Về Đức Chúa Giê-su tỏ sự cả sáng Người ra cho đầy tớ xem thấy 50
Phải tha cho kẻ làm mất lòng ta 52
Về tội làm gương mù rất nặng là dường nào 54
Phải giữ cho nhặt phép nhất phu nhất phụ 56
Những kẻ giầu có mê tham của cải thì khó rỗi linh hồn là dường nào 58
Chẳng nên lo lắng về sự phần xác quá lẽ 60
Về sự làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn 61
Về tích đàn bà góa khó khăn kia bỏ hai đồng tiền kẽm vào hòm làm phúc 62
Về sự chẳng nên tích trữ của cải đời này 63
Đức Chúa Giê-su dạy người ta ở khiêm nhường 64
Về phép Mình Thánh Đức Chúa Giê-su 65
Về Đức Chúa Giê-su rủa cây và mà cây ấy liền héo đi 67
Về bữa tối trọng thể 68
Phải vác Câu-rút theo Đức Chúa Giê-su 70
Về cửa hẹp và cửa rộng 71
Đức Chúa Giê-su kể những sự khốn khó trước ngày phán xét 72
Về ngày phán xét 74
Về Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-da-lem cách trọng thể 77
Về Đức Chúa Giê-su ăn bữa tối sau hết và rửa chân cho các đầy tớ 79
Về Đức Chúa Giê-su truyền phép Mình Thánh Người 80
Về thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su cho quân dữ 82
Về Đức Chúa Giê-su vào cầu nguyện trong vườn Giết-si-ma-ni và đổ mồ hôi máu ra 84
Về thằng Giu-đa dẫn quân dữ đến bắt Đức Chúa Giê-su  86
Về Đức Chúa Giê-su chịu xấu hổ nhuốc nha trong nhà An-nát và Cai-pha 88
Về ông Phê-rô chối Đức Chúa Giê-su ba lần 90
Về thằng Giu-đa chết dữ 92
Về quân dữ liệu Đức Chúa Giê-su đến cùng quan Phi-la-tô 93
Về Đức Chúa Giê-su phải đòn đánh nát cả và mình cũng chịu đội mạo gai 94
Về quan Phi-la-tô luận giết Đức Chúa Giê-su 96
Về Đức Chúa Giê-su vác Câu-rút lên núi Ca-la-va-ri-ô 98
Về Đức Chúa Giê-su chịu đóng đanh vào Câu-rút 99
Về Đức Chúa Giê-su sinh thì trên Câu-rút 101
Về sự cất cùng táng xác Đức Chúa Giê-su 103
Về Đức Chúa Giê-su sống lại sáng láng 105
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cùng bà Ma-đa-lê-na 106
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cùng ông Phê-rô 108
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cho các đầy tớ thấy Người 110
Về quân Giu-dêu làm kế mà giấu sự Đức Chúa Giê-su sống lại 113
Về Đức Chúa Giê-su chọn ông Phê-rô làm đầu các Thánh tông đồ cùng giao quyền cai trị Thánh I-ghê-rê-gia 114
Về Đức Chúa Giê-su ban quyền cho các đầy tớ được đi khắp thế giảng đạo, cùng hứa sẽ sai Đức Chúa Phi-ri-tô Sang-tô xuống 117
Về Đức Chúa Giê-su lên trời 118
Về Đức Chúa Phi-ri-tô Sang-tô hiện xuống 119
Về quân Giu-dêu cấm đạo 122
Về ông Thánh Tê-vọng chịu chết vì Đức Chúa Giê-su trước hết 123
Về ông Thánh Bảo-lộc lở lại đạo 125
Về các bổn đạo đời trước ăn ở là thế nào 127
Về các tông đồ đi giảng cho các dân ngoại 128
Về Đức Chúa Giê-su lập Hội Thánh cùng về Hội Thánh là làm sao 130
Về kiểu cách Đức Chúa Giê-su lập Hội Thánh 132
Về sự Hội Thánh được vững bền cho đến tận thế 134
Bản chữ nôm 139
Phần thứ hai: Từ Đức Chúa Giêsu ra đời cho đến khi Người lên trời 269
Về Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà sẽ sinh Con Đức Chúa Trời ra đời 269
Về Đức bà đi thăm bà Thánh I-sa-ve 267
Về Đức Chúa Giê-su sinh ra trong hang đá 266
Về ba vua đến lạy Đức Chúa Giê-su, cùng ông Thánh Giu-se và Đức Bà đem Đức Chúa Giê-su trốn sang nước I-chi-tô và vua E-ro-de truyền giết các trẻ thành Be-lem và miền gần đấy 263
Về Đức Chúa Giê-su ở nước I-chi-tô mà lở về nước nhà 260
Về Đức Chúa Giê-su ngồi trong đền thờ ở giữa những thầy tiến sĩ  258
Về Đức Chúa chịu phép ông Thánh Giu-ong rửa 257
Về Đức Chúa Giê-su lên rừng chịu ma quỉ cám dỗ 254
Về Đức Chúa Giê-su làm phép lạ cho nước lở nên rượu 252
Về Đức chúa Giê-su chọn mười hai tông đồ 250
Về Đức Chúa Giê-su khiến ông Thánh Phê-rô thả lưới dưới biển mà bắt được nhiều cá 249
Về Đức Chúa Giê-su giảng tám mối phúc thật trên núi 248
Về Đức Chúa Giê-su làm phép cho năm cái bánh ra nhiều 246
Về sự cầu nguyện 244
Về tích người đàn bà thành Ca-na-nê-a 243
Về Đức Chúa Giê-su thương yêu những con trẻ 241
Về người đất Sa-ma-ri-a cứu người phải kẻ cướp 240
Về Đức Chúa Giê-su là Chúa chiên lành 238
Về thí dụ đứa con trai bỏ cha mình mà đi chơi bời dông dài 237
Về thí dụ nén vàng 235
Về tích người phú quí và ông La-gia-rô 233
Về Đức Chúa Giê-su chữa một người mù từ khi mới sinh 231
Về Đức Chúa Giê-su làm phép lạ cho kẻ chết sống lại 228
Về Đức Chúa Giê-su tỏ sự cả sáng Người ra cho đầy tớ xem thấy 226
Phải tha cho kẻ làm mất lòng ta 224
Về tội làm gương mù rất nặng là dường nào 222
Phải giữ cho nhặt phép nhất phu nhất phụ 220
Những kẻ giầu có mê tham của cải thì khó rỗi linh hồn là dường nào 218
Chẳng nên lo lắng về sự phần xác quá lẽ 216
Về sự làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn 215
Về tích đàn bà góa khó khăn kia bỏ hai đồng tiền kẽm vào hòm làm phúc 214
Về sự chẳng nên tích trữ của cải đời này 213
Đức Chúa Giê-su dạy người ta ở khiêm nhường 212
Về phép Mình Thánh Đức Chúa Giê-su 211
Về Đức Chúa Giê-su rủa cây và mà cây ấy liền héo đi 209
Về bữa tối trọng thể 208
Phải vác Câu-rút theo Đức Chúa Giê-su 206
Về cửa hẹp và cửa rộng 205
Đức Chúa Giê-su kể những sự khốn khó trước ngày phán xét 204
Về ngày phán xét 202
Về Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-da-lem cách trọng thể 199
Về Đức Chúa Giê-su ăn bữa tối sau hết và rửa chân cho các đầy tớ 197
Về Đức Chúa Giê-su truyền phép Mình Thánh Người 196
Về thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su cho quân dữ 194
Về Đức Chúa Giê-su vào cầu nguyện trong vườn Giết-si-ma-ni và đổ mồ hôi máu ra 192
Về thằng Giu-đa dẫn quân dữ đến bắt Đức Chúa Giê-su  190
Về Đức Chúa Giê-su chịu xấu hổ nhuốc nha trong nhà An-nát và Cai-pha 188
Về ông Phê-rô chối Đức Chúa Giê-su ba lần 186
Về thằng Giu-đa chết dữ 184
Về quân dữ liệu Đức Chúa Giê-su đến cùng quan Phi-la-tô 183
Về Đức Chúa Giê-su phải đòn đánh nát cả và mình cũng chịu đội mạo gai 182
Về quan Phi-la-tô luận giết Đức Chúa Giê-su 180
Về Đức Chúa Giê-su vác Câu-rút lên núi Ca-la-va-ri-ô 178
Về Đức Chúa Giê-su chịu đóng đanh vào Câu-rút 177
Về Đức Chúa Giê-su sinh thì trên Câu-rút 175
Về sự cất cùng táng xác Đức Chúa Giê-su 173
Về Đức Chúa Giê-su sống lại sáng láng 171
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cùng bà Ma-đa-lê-na 170
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cùng ông Phê-rô 168
Về Đức Chúa Giê-su hiện ra cho các đầy tớ thấy Người 166
Về quân Giu-dêu làm kế mà giấu sự Đức Chúa Giê-su sống lại 163
Về Đức Chúa Giê-su chọn ông Phê-rô làm đầu các Thánh tông đồ cùng giao quyền cai trị Thánh I-ghê-rê-gia 162
Về Đức Chúa Giê-su ban quyền cho các đầy tớ được đi khắp thế giảng đạo, cùng hứa sẽ sai Đức Chúa Phi-ri-tô Sang-tô xuống 159
Về Đức Chúa Giê-su lên trời 158
Về Đức Chúa Phi-ri-tô Sang-tô hiện xuống 157
Về quân Giu-dêu cấm đạo 154
Về ông Thánh Tê-vọng chịu chết vì Đức Chúa Giê-su trước hết 153
Về ông Thánh Bảo-lộc lở lại đạo 151
Về các bổn đạo đời trước ăn ở là thế nào 149
Về các tông đồ đi giảng cho các dân ngoại 148
Về Đức Chúa Giê-su lập Hội Thánh cùng về Hội Thánh là làm sao 146
Về kiểu cách Đức Chúa Giê-su lập Hội Thánh 144
Về sự Hội Thánh được vững bền cho đến tận thế 142
Mục lục 270