Sách dạy đấng làm người sửa mình
Tác giả: Gm. Pierre Marie Gendreau
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S60 - T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002006
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002008
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002009
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích