Thánh giáo yếu lý
Tác giả: Giáo hội Công giáo
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002103
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003433
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ 1
- Bản cũ 3
- Bản giải nghĩa Bảy Phép Bí Tích 42
BẢN NÔM 73
- Bản cũ 73
- Bản giải nghĩa Bảy Phép Bí Tích 42
BẢN QUỐC NGỮ 75
- Đoạn thứ nhất 77
- Đoạn thứ hai 79
- Đoạn thứ ba 81
- Đoạn thứ bốn 84
- Đoạn thứ năm 85
- Đoạn thứ sáu: Dạy về nghĩa kinh Tin Kính 87
+ Kinh ban sáng 101
+ Kinh ban tối 101
+ Những câu tăng bổ 102
- Đoạn thứ nhất 116
- Đoạn thứ hai 115
- Đoạn thứ ba 112
- Đoạn thứ bốn 110
- Đoạn thứ năm 109
BẢN QUỐC NGỮ 118
- Bài tựa dịch sáng Quốc Ngữ 119
- Mục lục 126
- Đệ nhất thiên: Thiên Chúa nhất thể tam vị 127
- Đệ nhị thiên: Giáng sinh cứu thế 132
- Đệ tam thiên: Tử kỳ hữu định 138
- Đệ tứ thiên: Nhân sinh tội chủng 141
- Đệ ngũ thiên: Thánh bí tích 147
- Đệ lục thiên: Thánh Thể 153
- Đệ thất thiên: Cáo giải 159
- Đệ bát thiên: Cáo mình bổ thục 167
- Đệ cửu thiên: Chung phó, thần phẩm, hôn phối 172
- Đệ thập thiên: Thập giới 179
- Đệ thập nhất thiên: Hội Thánh điều luật 201
- Đệ thập nhị thiên: Thiên Chúa kinh giải 203
- Đệ thập tam thiên: Thánh mẫu kinh giải 213
- Chính việc giáo hữu phải làm hằng ngày 221
- Kinh dốc lòng giữ đạo Chúa cho trọn 227
- Kinh đọc trước khi rước lễ 229
- Kinh đọc sau khi chịu lễ 232
BẢN HÁN NÔM 363
- Tựa (Hán Văn) 362
- Mục lục 354
- Đệ nhất thiên 352
- Đệ nhị thiên 347
- Đệ tam thiên 341
- Đệ tứ thiên 338
- Đệ ngũ thiên 332
- Đệ lục thiên 326
- Đệ thất thiên 318
- Đệ bát thiên 310
- Đệ cửu thiên 305
- Đệ thập thiên 298
- Đệ thập nhất thiên 274
- Đệ thập nhị thiên 272
- Đệ thập tam thiên 262
- Chính việc giáo hữu phải làm hằng ngày 254
- Kinh dốc lòng giữ đạo Chúa cho trọn 248
- Kinh đọc trước khi rước lễ 246
- Kinh đọc sau khi chịu lễ 243
BẢN QUỐC NGỮ 365
- Tựa 366
- Đoạn thứ nhất: Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cùng Thiên Thần và loài người ta 396
- Đoạn thứ hai: Mầu nhiệm cả trong đạo Đức Chúa Trời 372
sự thiên đàng, luyện ngục cùng hỏa ngục 378
- Đoạn thứ nhất: Những phép trọng trong đạo 395
- Đoạn thứ hai: Phép Rửa tội 397
- Đoạn thứ ba: Phép thêm sức 400
- Đoạn thứ bốn: Phép Mình Thánh Chúa 402
- Đoạn thứ năm: Phép giải tội 410
- Đoạn thứ sáu: Phép sức dầu thánh 422
- Đoạn thứ bảy: Phép truyền chức thánh 424
- Đoạn thứ tám: Phép hôn phối 425
- Đoạn thứ nhất: Mười điều răn Chúa 431
- Đoạn thứ hai: Sáu điều răn Hội Thánh 463
- Đoạn thứ ba: Sự tội 469
- Đoạn thứ nhất: Ơn Chúa và cầu nguyện, dấu Thánh Giá 473
- Đoạn thứ hai: Nghĩa kinh Lạy Cha, Kính Mừng 478
- Đoạn thứ ba: Những việc bổn đạo phải làm hằng ngày 486
BẢN NÔM 493
- Mục lục 628
- Tựa 622
- Đoạn thứ nhất 618
- Đoạn thứ hai 615
- Đoạn thứ ba 609
- Đoạn thứ bốn 606
- Đoạn thứ nhất 592
- Đoạn thứ hai 590
- Đoạn thứ ba 587
- Đoạn thứ bốn 585
- Đoạn thứ năm 577
- Đoạn thứ sáu 565
- Đoạn thứ bảy 563
- Đoạn thứ tám 562
- Đoạn thứ nhất 556
- Đoạn thứ hai 524
- Đoạn thứ ba 518
- Đoạn thứ nhất 514
- Đoạn thứ hai 509
...