Thánh giáo kinh nguyện
Tác giả: Gm. Anrê Bắc
Ký hiệu tác giả: BAC
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Hán
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002378
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 680
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
PHẦN QUỐC NGỮ 8
Bài tựa 9
PHẦN THỨ NHẤT. BẢN KINH HỘI ĐỒNG KINH 1924 12
- Kinh Truyền Tin 15
- Kinh Nữ Vương Thiên Đàng 17
I. Các kinh ban sáng ngày thường 19
II. Các kinh ban tối ngày thường 35
III. Các kinh ngày Chúa nhật 40
IV. Các kinh cầu 49
1. Kinh cầu tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu 49
2. Kinh cầu Đức Bà 59
3. Kinh cầu Các Thánh 65
4. Kinh ông Thánh Phanxicô cầu cho kẻ ngoại đạo trở lại 76
V. Phép Lần Hạt Ngắm Tắt 78
PHẦN THỨ HAI. MỘT SỐ KINH BẰNG HÁN VĂN KINH VÃN 82
I. Kinh Hán Văn 83
1. Kinh Cầu Chữ (Kinh Cầu Đức Bà) 83
2. Kinh Tại Thiên (Kinh Lạy Cha) 86
3. Kinh Cung Hỉ Maria (Kinh Kính Mừng) 86
4. Kinh Cảm Tạ Niệm Từ (Phục Dĩ) 87
II. Kinh Vãn 90
1. Kinh Nghinh Tụng Kỳ Chương (Kinh cầu Đức Bà diễn ca) 90
2. Kinh Ngũ Bái Vịnh 99
3. Văn Côi Thánh Nguyệt Tán Tụng Thi Ca 109
4. Văn Côi Thập Ngũ Sự Thi Ca 109
5. Kinh Cảm Tạ Niệm Từ (Diễn Ca Kinh Phục Di) 121
6. Kinh Cầu Hồn 124
KINH CÁC THÁNH NAM NỮ, KINH THEO HOÀN CẢNH 125
I. Các Kinh Cầu Khác 126
1. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu 126
2. Kinh Cầu Chịu Nạn 131
3. Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Bà 140
4. Kinh Cầu Các Thánh Thiên Thần 144
5. Kinh Cầu Ông Thánh Giuse 152
6. Kinh Cầu Ông Thánh Phanxicô Xaviê 156
7. Kinh Cầu Ông Thánh Antôn 161
II. Các Kinh Phép Lần Hạt 162
1. Phép Lần Hạt Rất Thánh Đức Bà Maria 63 hạt chia làm 7 ngắm 162
2. Phép Lần Hạt 7 Sự Thương Khó Đức Bà 166
3. Phép Lần Hạt Rosariô 171
III. Những Kinh Đọc Đang Khi Làm Lễ Và Kinh Cám Ơn 179
Kinh Dâng Lễ 179
1. Những Kinh Ngắm Lễ 179
- Kinh Ngắm Lễ Mùa Vui 179
- Kinh Ngắm Lễ Mùa Thương 192
- Kinh Ngắm Lễ Mùa Mừng 206
2. Kinh Dọn Mình Chịu Lễ 219
3. Những Kinh Cám Ơn 227
- Cám Ơn Đức Chúa Cha 227
- 7 câu đội ơn Đức Chúa Giêsu 228
- Cám ơn Sinh Nhật 230
- Cám ơn Ba Vua 233
- Cám ơn Mùa Chay 235
- Cám ơn Phục Sinh 237
- Cám ơn khi lễ đoạn 240
- Kinh lạy ơn Đức Chúa Giêsu nhân thay 248
- Kinh lạy Chúa tôi Chúa tôi định 148
IV. Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá 249
V. Ít Nhiều Kinh Khác Nữa 256
1. Kinh Về Chúa 256
2. Kinh Về Đức Bà 268
3. Kinh Các Thiên Thần 275
- Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae 275
- Kinh Đức Thánh Thiên Thần Bản Mệnh 277
4. Kinh Các Thánh Nam Nữ 277
- Kinh Ông Thánh Gioan Baotixita 277
- Kinh Ông Thánh Giuse 279
- Kinh Ông Thánh Giuse (Đọc khi làm việc tháng mân côi) 281
- Cách ngắm 7 sự đau đớn cùng 7 sự vui mừng Ông Thánh Giuse 282
- Kinh Ông Thánh Phêrô 282
- Kinh Ông Thánh Phanxicô Xaviê 283
- Kinh Ông Thánh Antôn 284
- Kinh Bà Thánh Anna 285
- Kinh Bà Thánh Têrêxa 286
- Kinh Các Thánh Tử Vì Đạo 287
- Kinh Ông Thánh Phaolô 288
- Kinh Ông Thánh Gioan Thánh Sử 289
- Kinh Ông Thánh Tôma tông đồ 289
- Kinh Ông Thánh Augutinô 290
- Kinh Ông Thánh Đôminicô 291
- Kinh Ông Thánh Tôma tiến sĩ (1) 293
- Kinh Ông Thánh Tôma (2) 293
- Kinh Ông Thánh Tôma (3) 295
- Kinh Ông Thánh Tôma (4) 295
- Kinh Ông Thánh Vinxentê 296
- Kinh Ông Thánh Inaxu 297
- Kinh Ông Thánh Antôn (2) 298
- Kinh Ông Thánh Inaxu Giám Mục 298
- Kinh Ông Thánh Hiêrônimô Giám Mục và các bạn Tử Vì Đạo trong nước An - Nam 300
- Kinh cầu xin cùng các Thánh Tử Vì Đạo nước An - Nam 301
- Kinh Bà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 302
năn trở lại đạo (2) 303
- Kinh Bà Thánh Maria Madalena 304
- Kinh Bà Thánh Catarina De Siena 305
- Kinh Bà Thánh Rosa 306
- Kinh Bà Thánh Imelda (Philômena) 306
VI. Kinh Theo Hoàn Cảnh 308
1. Kinh Cầu Cho Được Bằng Yên 308
2. Kinh Bởi Trời (nguyện giỗ) 309
...