Thánh lộ thiện công
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S73
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002122
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Tựa 17
Đoạn 1: Dạy những điều cần phải biết về đàng Câu-rút 22
Điều 1 22
Điều 2 24
Điều 3 27
Điều 4 29
Điều 5 37
Điều 6 41
Điều 7 45
Đoạn 2: Dạy những cách đi đàng Câu-rút 50
Điều 1 50
Điều 2 53
Điều 3 55
Điều 4 58
Điều 5 60
Điều 6 62
Đoạn 3: Những kinh ngắm đàng Câu-rút 65
Điều 1 65
Điều 2 72
Đoạn 4: Giải nghĩa mười bốn nơi thương khó 84
Điều 1 85
Điều 2 89
Điều 3 94
Điều 4 97
Điều 5 100
Điều 6 103
Điều 7 106
Điều 8 108
Điều 9 110
Điều 10 113
Điều 11 115
Điều 12 120
Điều 13 125
Điều 14 130
Chú thích 135
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 262
Tựa 256
Đoạn 1: Dạy những điều cần phải biết về đàng Câu-rút 251
Điều 1 251
Điều 2 249
Điều 3 246
Điều 4 244
Điều 5 236
Điều 6 232
Điều 7 228
Đoạn 2: Dạy những cách đi đàng Câu-rút 223
Điều 1 223
Điều 2 220
Điều 3 218
Điều 4 215
Điều 5 213
Điều 6 211
Đoạn 3: Những kinh ngắm đàng Câu-rút 208
Điều 1 208
Điều 2 201
Đoạn 4: Giải nghĩa mười bốn nơi thương khó 189
Điều 1 188
Điều 2 184
Điều 3 179
Điều 4 176
Điều 5 173
Điều 6 170
Điều 7 167
Điều 8 165
Điều 9 163
Điều 10 160
Điều 11 158
Điều 12 153
Điều 13 148
Điều 14 143
Mục lục chung 265