Thiên Chúa Thánh Mẫu (Quyển trung)
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S76
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002102
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 13
Tựa 17
Đoạn thứ 1: Giảng phải kính thờ Đức Bà vì ơn xuống cho ta 19
Đoạn thứ 2: Giảng Đức Bà cho khỏi chước quỷ cùng lửa Giải tội 29
Đoạn thứ 3: Giảng sự Đức Bà phù hộ cho được rỗi linh hồn 35
Đoạn thứ 4: Giảng kính Đức Bà yêu dấu ta 41
Đoạn thứ 5: Giảng kính Đức Bà chịu khó vì ta 46
Đoạn thứ 6: Giảng lẽ kính Đức Bà vì là kẻ mầu nhiệm 51
Đoạn thứ 8: Giảng lẽ kính Đức Bà vì tốt linh hồn 61
Đoạn thứ 9: Giảng lẽ kính Đức Bà vì biết nghĩa 66
Đoạn thứ 10: Giảng Đức Bà là Chúa trị ta vì lẽ khác 71
Đoạn thứ 11: Giảng phải làm sự gì mà kính Đức Bà 76
Đoạn thứ 12: Giảng phải lấy lời nói mà kính Đức Bà  86
Đoạn thứ 13: Giảng phải bắt chước sự khiêm nhường Đức Bà làm trước hết 100
Đoạn thứ 14: Giảng bắt chước sự tin như Đức Bà xưa 115
Đoạn thứ 15: Giảng bắt chước sự trông cậy như Đức Bà xưa 124
Đoạn thứ 16: Bắt chước sự mến Đức Chúa Trời như Đức Bà 132
Đoạn thứ 17: Giảng bắt chước Đức Bà yêu người ta 139
Đoạn thứ 18: Giảng bắt chước Đức Bà hay chịu luỵ 145
Đoạn thứ 19: Giảng bắt chước giữ mình sạch sẽ như Đức Bà 151
Đoạn thứ 20: Giảng bắt chước Đức Bà yêu sự khó khăn 160
Đoạn thứ 21: Giảng bắt chước Đức Bà chịu sự thương khó bằng lòng 168
Đoạn thứ 22: Giảng tóm lại một hai kinh về khen Đức Bà 183
Côrôna tiểu Rất Thánh Đức Bà 185
Chú thích 193
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 376
Tựa 373
Đoạn thứ 1: Giảng phải kính thờ Đức Bà vì ơn xuống cho ta 371
Đoạn thứ 2: Giảng Đức Bà cho khỏi chước quỷ cùng lửa Giải tội 361
Đoạn thứ 3: Giảng sự Đức Bà phù hộ cho được rỗi linh hồn 355
Đoạn thứ 4: Giảng kính Đức Bà yêu dấu ta 349
Đoạn thứ 5: Giảng kính Đức Bà chịu khó vì ta 344
Đoạn thứ 6: Giảng lẽ kính Đức Bà vì là kẻ mầu nhiệm 339
Đoạn thứ 8: Giảng lẽ kính Đức Bà vì tốt linh hồn 329
Đoạn thứ 9: Giảng lẽ kính Đức Bà vì biết nghĩa 324
Đoạn thứ 10: Giảng Đức Bà là Chúa trị ta vì lẽ khác 319
Đoạn thứ 11: Giảng phải làm sự gì mà kính Đức Bà 314
Đoạn thứ 12: Giảng phải lấy lời nói mà kính Đức Bà  304
Đoạn thứ 13: Giảng phải bắt chước sự khiêm nhường Đức Bà làm trước hết 290
Đoạn thứ 14: Giảng bắt chước sự tin như Đức Bà xưa 275
Đoạn thứ 15: Giảng bắt chước sự trông cậy như Đức Bà xưa 266
Đoạn thứ 16: Bắt chước sự mến Đức Chúa Trời như Đức Bà 258
Đoạn thứ 17: Giảng bắt chước Đức Bà yêu người ta 251
Đoạn thứ 18: Giảng bắt chước Đức Bà hay chịu luỵ 245
Đoạn thứ 19: Giảng bắt chước giữ mình sạch sẽ như Đức Bà 239
Đoạn thứ 20: Giảng bắt chước Đức Bà yêu sự khó khăn 230
Đoạn thứ 21: Giảng bắt chước Đức Bà chịu sự thương khó bằng lòng 222
Đoạn thứ 22: Giảng tóm lại một hai kinh về khen Đức Bà 207
Côrôna tiểu Rất Thánh Đức Bà 205
Mục lục chung 379