Đức Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S70 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002098
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Điều Thứ 6 7
Điều Thứ 7 16
Điều Thứ 8 25
Điều Thứ 9 33
Điều Thứ 10 41
Điều Thứ 11 49
Điều Thứ 12 54
Kinh Chịu Lễ Thiêng Liêng 58
Điều Thứ 5: Về việc thứ năm phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là xem lễ Misa 61
Điều Thứ 1 61
Điều Thứ 2 67
Điều Thứ 3 74
Điều Thứ 4 80
Điều Thứ 5  88
Điều Thứ 6 95
Điều Thứ 7 103
Điều Thứ 8 114
Về một đôi việc khác chỉ về sự kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh 121
Điều Thứ 1 121
Điều Thứ 2 125
Kinh Chầu Mình Thánh 131
Chú thích 135
BẢN CHỮ NÔM  
Điều Thứ 6 267
Điều Thứ 7 258
Điều Thứ 8 249
Điều Thứ 9 241
Điều Thứ 10 233
Điều Thứ 11 225
Điều Thứ 12 220
Kinh Chịu Lễ Thiêng Liêng 216
Điều Thứ 5: Về việc thứ năm phải làm cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh là xem lễ Misa 213
Điều Thứ 1 213
Điều Thứ 2 207
Điều Thứ 3 200
Điều Thứ 4 194
Điều Thứ 5  186
Điều Thứ 6 179
Điều Thứ 7 171
Điều Thứ 8 160
Về một đôi việc khác chỉ về sự kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh 153
Điều Thứ 1 153
Điều Thứ 2 149
Kinh Chầu Mình Thánh 143
Mục lục chung 269