Hội đồng tứ giáo
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002248
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mấy lời giới thiệu 5
Bản quốc ngữ hội đồng Tứ Giáo 17
- Tự tích 20
- Ngày thứ nhất: Nguồn gốc con người 25
- Ngày thứ hai: Sống phải làm gì 35
- Ngày thứ ba: Chết rồi đi đâu 80
- Chú giải 96
Bản nôm hội đồng Tứ Giáo 105
Bản hán hội đồng Tứ Giáo 189
Bản quốc ngữ 285
Bản nôm 319
Mục lục chung 341