Sách dẫn đàng giữ đạo
Tác giả: Gm. Philiphê Trung
Ký hiệu tác giả: TRU
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S66 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002018
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Đoạn thứ 6: Giảng về bảy mối tội đầu  
Điều Thứ 1 9
Điều Thứ 2 19
Điều Thứ 3 34
Điều Thứ 4 44
Điều Thứ 5 52
Điều Thứ 6 65
Điều Thứ 7 78
Điều Thứ 8 93
Đoạn thứ 7: Dạy những lẽ cho được lánh sự tội và giữ mình kẻo ngã phạm tội 110
Điều Thứ 1 112
Điều Thứ 2 124
Điều Thứ 3 136
Điều Thứ 4 142
Điều Thứ 5 156
Điều Thứ 6 162
Điều Thứ 7 174
Chú thích 187
BẢN CHỮ NÔM  
Đoạn thứ 6: Giảng về bảy mối tội đầu  
Điều Thứ 1 370
Điều Thứ 2 360
Điều Thứ 3 345
Điều Thứ 4 335
Điều Thứ 5 327
Điều Thứ 6 314
Điều Thứ 7 301
Điều Thứ 8 286
Đoạn thứ 7: Dạy những lẽ cho được lánh sự tội và giữ mình kẻo ngã phạm tội 269
Điều Thứ 1 267
Điều Thứ 2 255
Điều Thứ 3 243
Điều Thứ 4 237
Điều Thứ 5 223
Điều Thứ 6 217
Điều Thứ 7 205
Mục lục chung 371