Sách dẫn đàng nhân đức
Phụ đề: Phần II
Tác giả: Thánh Phanxicô Salesiô
Ký hiệu tác giả: PH-S
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S89
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002111
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
QUYỂN THỨ BA  
Dãy những lẽ về sự tập các nhân đức  
Đoạn thứ nhất: Giảng phải chọn những nhân đức nào cho được tập 7
Đoạn thứ hai: Còn giảng phải chọn những nhân đức nào cho được tập 17
Đoạn thứ ba: Giảng về nhân đức hay nhịn 21
Đoạn thứ bốn: Giảng về nhân đức khiêm nhường bề ngoài 28
Đoạn thứ năm: Giảng về nhân đức khiêm nhường bề trong 32
Đoạn thứ sáu: Giảng về nhân đức khiêm nhường cho tỏ hơn nữa là yêu những sự hèn cùng sự xấu hổ riêng mình 39
Đoạn thứ bảy: Giảng về giữ tiếng tốt cùng nhân đức khiêm nhường 44
Đoạn thứ tám: Giảng về nhân đức hiền lành hay thương người ta 49
Đoạn thứ chín: Giảng về nhân đức hiền lành yêu thương mình 55
Đoạn thứ mười: Giảng về sự ở siêng năng nắn lo liệu các bua việc cho vừa phải mà đừng lo lắng quá lẽ 59
Đoạn thứ 11: Giảng về nhân đức chịu luỵ 62
Đoạn thứ 12: Giảng về nhân đức sạch sẽ 67
Đoạn thứ 13: Giảng về những sự phải làm cho được lòng sạch sẽ 71
Đoạn thứ 14: Giảng về lòng khó khăn cho kẻ phú quý 75
Đoạn thứ 15: Giảng về kẻ giàu có phú quý, mà tập cho được lòng khó khăn 79
Đoạn thứ 16: Giảng về kẻ khó khăn phải có lòng khó khăn thật 86
Đoạn thứ 17: Giảng về kết nghĩa, về sự hèn cùng về sự dữ 88
Đoạn thứ 18: Giảng về kết nghĩa về sự lành cùng nhân đức 95
Đoạn thứ 19: Còn giảng một hai lẽ về sự kết nghĩa về sự lành 99
Đoạn thứ 20: Giảng về sự hãm mình 103
Đoạn thứ 21: Giảng về sự đi thăm nhau và sự ở trong nhà một mình 113
Đoạn thứ 22: Giảng về sự mặc áo 118
Đoạn thứ 23: Giảng về sự nói đến những sự về Đức Chúa Trời 121
Đoạn thứ 24: Giảng về đừng nói lời dơ dáy ô uế, cùng lời khinh dể người ta 124
Đoạn thứ 25: Giảng về đừng ngờ về sự trái cho người ta trái lẽ 127
Đoạn thứ 26: Giảng về đừng nói hành người ta 136
Đoạn thứ 27: Còn giảng một hai lẽ về lời nói 147
Đoạn thứ 28: Giảng về sự chơi khi nên chăng 150
Đoạn thứ 29: Giảng về sự phải ở cho thật thà trong sự trọng và trong sự hèn 155
Đoạn thứ 30: Giảng về sự phải giữ phép công bằng cùng sự phải lẽ 159
Đoạn thứ 31: Giảng về lòng muốn cùng ước ao 163
Đoạn thứ 32: Giảng những lẽ dạy về kẻ đang ở trong bậc vợ chồng 167
Đoạn thứ 33: Giảng những lẽ dạy dỗ người đàn bà ở thủ tiết 180
Đoạn thứ 34: Giảng một hai lẽ những người nữ đồng trinh 188
QUYỂN THỨ BỐN  
Dạy những lẽ phải cứ cho được khỏi các chước ba thù, là thế gian cùng ma quỷ và xác thịt thường dùng để mà cám dỗ người ta
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự chớ xem sao những lời kẻ theo thói thế gian chê trách 190
Đoạn thứ hai: Giảng về lòng vững vàng 195
Đoạn thứ ba: Giảng về sự phải cám dỗ mà bằng lòng chịu cám dỗ, ra khác nhau là thế nào 197
Đoạn thứ bốn: Giảng về sự phạm tội bởi mình mở đàng cho mình phải sự cám dỗ hay bởi lấy sự trái làm vui là thế nào 205
Đoạn thứ năm: Giảng về những kẽ phải dùng cho được lánh khỏi kẻ thù, khi nó cám dỗ quá lẽ 209
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự chống trả kẻ thù khi nó cám dỗ cách nhẹ 211
Đoạn thứ bảy: Giảng một hai lẽ khác cho được thêm sức trong lòng cho mạnh hơn để mà chống trả kẻ thù 216
Đoạn thứ tám: Giảng về những sự bối rối trong lòng 217
Đoạn thứ chín: Giảng về sự phiền lòng 221
Đoạn thứ mười: Giảng về sự vui vẻ Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn là thế nào 225
Đoạn thứ 11: Giảng về lòng khô khan cùng lạt lẽo 236
QUYỂN THỨ NĂM  
Giảng những lẽ phải cứ, cũng như những việc phải tập làm mỗi năm một lần, cho được lòng vững vàng giữ cho trọn những sự đã dốc lòng giữ
Đoạn thứ nhất: Giảng về trong một năm một lần phải dốc lòng giữ những sự đã dốc lòng giữ năm trước 249
Đoạn thứ hai: Giảng về ơn trọng Đức Chúa Trời mở lòng cho ta đi đàng nhân đức kính mến cùng thờ phượng Đức Chúa Trời 251
Đoạn thứ ba: Giảng phải xét mình về sự ở cùng dct là thế nào 255
Đoạn thứ bốn: Giảng phải xét mình về sự ở cùng mình là thế nào 257
Đoạn thứ năm: Giảng phải xét mình về sự ở cùng người ta là thế nào 258
Đoạn thứ sáu: Giảng phải chiều về những ý lành 259
Đoạn thứ bảy: Giảng về sự ngắm linh hồn trọng là dường nào 260
Đoạn thứ tám: Giảng về nhân đức trọng là dường nào 262
Đoạn thứ chín: Giảng về sự ngắm nhân đức các thánh 263
Đoạn thứ mười: Giảng về sự ngắm lòng Đức Chúa Giêsu thương yêu ta là thế nào 265
Đoạn thứ 11: Giảng về sự ngắm Đức Chúa Trời đã yêu thương ta từ trước vô cùng 267
Đoạn thứ 12: Giảng phải chiều về những ý lành 268
Đoạn thứ 13: Giảng về hai lẽ này cho được bắt lẽ kẻ theo thói thế gian 270
Đoạn thứ 14: Còn giảng hai ba lẽ nữa 272
Chú thích 277
BẢN CHỮ NÔM  
QUYỂN THỨ BA  
Dãy những lẽ về sự tập các nhân đức  
Đoạn thứ nhất: Giảng phải chọn những nhân đức nào cho được tập 550
Đoạn thứ hai: Còn giảng phải chọn những nhân đức nào cho được tập 540
Đoạn thứ ba: Giảng về nhân đức hay nhịn 536
Đoạn thứ bốn: Giảng về nhân đức khiêm nhường bề ngoài 529
Đoạn thứ năm: Giảng về nhân đức khiêm nhường bề trong 525
Đoạn thứ sáu: Giảng về nhân đức khiêm nhường cho tỏ hơn nữa là yêu những sự hèn cùng sự xấu hổ riêng mình 518
Đoạn thứ bảy: Giảng về giữ tiếng tốt cùng nhân đức khiêm nhường 513
Đoạn thứ tám: Giảng về nhân đức hiền lành hay thương người ta 508
Đoạn thứ chín: Giảng về nhân đức hiền lành yêu thương mình 502
Đoạn thứ mười: Giảng về sự ở siêng năng nắn lo liệu các bua việc cho vừa phải mà đừng lo lắng quá lẽ 498
Đoạn thứ 11: Giảng về nhân đức chịu luỵ 495
Đoạn thứ 12: Giảng về nhân đức sạch sẽ 490
Đoạn thứ 13: Giảng về những sự phải làm cho được lòng sạch sẽ 486
Đoạn thứ 14: Giảng về lòng khó khăn cho kẻ phú quý 482
Đoạn thứ 15: Giảng về kẻ giàu có phú quý, mà tập cho được lòng khó khăn 478
Đoạn thứ 16: Giảng về kẻ khó khăn phải có lòng khó khăn thật 471
Đoạn thứ 17: Giảng về kết nghĩa, về sự hèn cùng về sự dữ 469
Đoạn thứ 18: Giảng về kết nghĩa về sự lành cùng nhân đức 462
Đoạn thứ 19: Còn giảng một hai lẽ về sự kết nghĩa về sự lành 458
Đoạn thứ 20: Giảng về sự hãm mình 454
Đoạn thứ 21: Giảng về sự đi thăm nhau và sự ở trong nhà một mình 444
Đoạn thứ 22: Giảng về sự mặc áo 439
Đoạn thứ 23: Giảng về sự nói đến những sự về Đức Chúa Trời 436
Đoạn thứ 24: Giảng về đừng nói lời dơ dáy ô uế, cùng lời khinh dể người ta 433
Đoạn thứ 25: Giảng về đừng ngờ về sự trái cho người ta trái lẽ 430
Đoạn thứ 26: Giảng về đừng nói hành người ta 421
Đoạn thứ 27: Còn giảng một hai lẽ về lời nói 410
Đoạn thứ 28: Giảng về sự chơi khi nên chăng 407
Đoạn thứ 29: Giảng về sự phải ở cho thật thà trong sự trọng và trong sự hèn 402
Đoạn thứ 30: Giảng về sự phải giữ phép công bằng cùng sự phải lẽ 398
Đoạn thứ 31: Giảng về lòng muốn cùng ước ao 394
Đoạn thứ 32: Giảng những lẽ dạy về kẻ đang ở trong bậc vợ chồng 390
Đoạn thứ 33: Giảng những lẽ dạy dỗ người đàn bà ở thủ tiết 377
Đoạn thứ 34: Giảng một hai lẽ những người nữ đồng trinh 369
QUYỂN THỨ BỐN  
Dạy những lẽ phải cứ cho được khỏi các chước ba thù, là thế gian cùng ma quỷ và xác thịt thường dùng để mà cám dỗ người ta
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự chớ xem sao những lời kẻ theo thói thế gian chê trách 367
Đoạn thứ hai: Giảng về lòng vững vàng 362
Đoạn thứ ba: Giảng về sự phải cám dỗ mà bằng lòng chịu cám dỗ, ra khác nhau là thế nào 360
Đoạn thứ bốn: Giảng về sự phạm tội bởi mình mở đàng cho mình phải sự cám dỗ hay bởi lấy sự trái làm vui là thế nào 352
Đoạn thứ năm: Giảng về những kẽ phải dùng cho được lánh khỏi kẻ thù, khi nó cám dỗ quá lẽ 348
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự chống trả kẻ thù khi nó cám dỗ cách nhẹ 346
Đoạn thứ bảy: Giảng một hai lẽ khác cho được thêm sức trong lòng cho mạnh hơn để mà chống trả kẻ thù 341
Đoạn thứ tám: Giảng về những sự bối rối trong lòng 340
Đoạn thứ chín: Giảng về sự phiền lòng 336
Đoạn thứ mười: Giảng về sự vui vẻ Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn là thế nào 332
Đoạn thứ 11: Giảng về lòng khô khan cùng lạt lẽo 321
QUYỂN THỨ NĂM  
Giảng những lẽ phải cứ, cũng như những việc phải tập làm mỗi năm một lần, cho được lòng vững vàng giữ cho trọn những sự đã dốc lòng giữ
Đoạn thứ nhất: Giảng về trong một năm một lần phải dốc lòng giữ những sự đã dốc lòng giữ năm trước 308
Đoạn thứ hai: Giảng về ơn trọng Đức Chúa Trời mở lòng cho ta đi đàng nhân đức kính mến cùng thờ phượng Đức Chúa Trời 306
Đoạn thứ ba: Giảng phải xét mình về sự ở cùng dct là thế nào 302
Đoạn thứ bốn: Giảng phải xét mình về sự ở cùng mình là thế nào 300
Đoạn thứ năm: Giảng phải xét mình về sự ở cùng người ta là thế nào 299
Đoạn thứ sáu: Giảng phải chiều về những ý lành 298
Đoạn thứ bảy: Giảng về sự ngắm linh hồn trọng là dường nào 297
Đoạn thứ tám: Giảng về nhân đức trọng là dường nào 295
Đoạn thứ chín: Giảng về sự ngắm nhân đức các thánh 294
Đoạn thứ mười: Giảng về sự ngắm lòng Đức Chúa Giêsu thương yêu ta là thế nào 292
Đoạn thứ 11: Giảng về sự ngắm Đức Chúa Trời đã yêu thương ta từ trước vô cùng 290
Đoạn thứ 12: Giảng phải chiều về những ý lành 289
Đoạn thứ 13: Giảng về hai lẽ này cho được bắt lẽ kẻ theo thói thế gian 287
Đoạn thứ 14: Còn giảng hai ba lẽ nữa 285