Sách Thánh tức là sách truyện các Thánh. Tháng giêng
Tác giả: Gm. Dominique Marti Gia
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S11
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002060
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 764
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002243
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 777
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích